ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

เกี่ยวกับเว็บไซต์

FEELนาริตะ คืออะไร

F = Food (อาหารประสาทในการรับรส)

E = Entertainment (ความสนุกสนานการหาความบันเทิงเพื่อฆ่าเวลาเครื่องหย่อนใจสิ่งบันเทิงการต้อนรับอย่างอบอุ่นการให้การต้อนรับด้วยความยินดี)

E = Environment (สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงสิ่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยรอบ)

L = Localism (ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นภูมิภาคนิยมธรรมเนียมปฏิบัติความรักใคร่ภูมิภาคนิยมเพื่อสถานที่ที่แน่นอน)

เผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้สัมผัสได้ถึง "NARITA"เมืองของพวกเรา ด้วย 4 ตัวอักษร

นโยบายลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เป็นของสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ ( ต่อจากนี้จะเรียกว่า "สมาคม")หรือผู้สนับสนุนเนื้อหา ห้ามใช้เนื้อหาเหล่านี้ เพื่อคัดลอก ตีพิมพ์ ให้ยืม แจกจ่าย หรือจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาคมเด็ดขาด ไม่ว่าจะใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร หรือไม่แสวงหาผลกำไรก็ตาม

 

ขอความกรุณา
ลิขสิทธิ์บทความ ภาพถ่าย ภาพประกอบ และรูปภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นของสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ หรือผู้สนับสนุนเนื้อหา
ดังนั้นจึงห้ามนำข้อมูลเหล่านี้ อันได้แก่ ภาพถ่าย รูปภาพที่ตีพิมพ์บนเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่หรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นกรณีซึ่งเป็นที่ยอมรับในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น "การคัดลอกเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว" หรือ "การยกข้อความมาอ้างอิง" เป็นต้น ในกรณีที่จะใช้ข้อมูล กรุณาแจ้งกับสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ

เบอร์ติดต่อ: สมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ

 

ข้อยกเว้น

 1. ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูล ณ เวลาที่เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ ทางสมาคมมีการระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลอย่างดีที่สุด แต่ไม่ได้เป็นการรับรองความถูกต้อง100%
 2. เนื้อหาของเว็บไซต์ และURL อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ทางสมาคมไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับความเสียหายและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

นโยบายเกี่ยวกับลิงค์

ในกรณีต้องการลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ (หน้าแรกและเนื้อหาทั้งหมดนอกเหนือจากนั้น) กรุณายอมรับเนื้อหาตามหน้าด้านล่างก่อน จากนั้นกรุณาติดต่อมาทางอีเมล์ล่วงหน้า

เกี่ยวกับการลิงค์มายังเว็บไซต์นี้

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์สมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ดำเนินการโดยสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "สมาคม") มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองนาริตะ สมาคมจะดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยยึดตามพื้นฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล
  กรณีที่ใช้เว็บไซต์นี้ อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการเว็บไซต์ ในกรณีดังกล่าว จะมีการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานล่วงหน้า (เช่น แบบสอบถาม,ติดต่อสอบถาม,ส่งอีเมล์ หรือกรณีจัดส่งของรางวัล เป็นต้น) โดยเก็บข้อมูลให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด
  ข้อมูลที่จะขอเก็บ ได้แก่ ชื่อ,อีเมล์,เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ เป็นข้อมูลหลัก แต่ในกรณีที่ต้องการขอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากทุกท่าน อาจจะขอข้อมูล เช่น อายุ เพศ และอาชีพด้วย
  ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ข้อมูลกับทางสมาคม ผู้ใช้สามารถตัดสินใจด้วยตนเองที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
 2. เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
  ทางสมาคมวางระบบการจัดการเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ตาม "ข้อกำหนดการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล" และข้อกำหนดกฎเกณฑ์อื่นๆ มีการปฏิบัติกับเจ้าของข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่น การเปิดเผย แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมๆ กับการรับข้อมูล ใช้งาน เก็บรักษา และให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน
  ทางสมาคมจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกินขอบเขตที่จำเป็นในการทำให้บรรลุเป้าหมายการใช้ที่กำหนด และจะดำเนินมาตรการเพื่อให้เป็นตามนั้น
 3. เกี่ยวกับขอบเขตที่ครอบคลุม
  ในเว็บไซต์นี้จะมีการลิงค์ไปเว็บไซต์ภายนอก เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้และเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น
  เนื่องจากการจัดการและเนื้อหาของข้อมูลส่วนบุคคลบนลิงค์เว็บไซต์ภายนอก เป็นมาตรฐานการดำเนินงานของเว็บไซต์ภายนอก ดังนั้น "มาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ"นี้ จึงไม่ครอบคลุม
 4. ข้อจำกัดการรับประกัน และการรับผิดชอบ
  เกี่ยวเนื่องกับข้อ3 เนื่องจากลิงค์เว็บไซต์ ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ ความเสียหายที่เกิดจากการเข้าชมลิงค์เว็บไซต์ หรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่ขยายวงกว้างอื่นๆ ทางสมาคมไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
 5. การปรับปรุงการดำเนินงาน
  ทบทวนและปรับปรุงตามความเหมาะสมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการใช้บัญชีFacebook

 1. เกี่ยวกับ Facebook สมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ
  สมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "สมาคม") นอกจากจะมีงานและกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมแล้ว ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเมืองนาริตะทาง Facebook อีกด้วย
 2. เกี่ยวกับเพจ Facebook
  ในการดำเนินงานเพจ Facebook สมาคมได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานตามด้านล่าง โปรดทราบว่านโยบายการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการดำเนินงานเพจ Facebook สมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ

 1. ทิศทางพื้นฐานในการดำเนินงาน
  • เพจนี้ดำเนินการโดยสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ
  • เพจนี้เผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลจากสมาคมและข้อมูลอื่นๆ ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองนาริตะเป็นหลัก
  • ไม่ได้มีการอ่านและตอบกลับความคิดเห็น หรือโพสต์ทั้งหมด ที่มีต่อเพจนี้ ความคิดเห็นและคำถามของแต่ละท่านที่มีต่อกิจกรรมและงานของสมาคมที่ลงเผยแพร่ กรุณาติดต่อสอบถามได้ทางลิงค์ที่อยู่ในแต่ละโพสต์ และ"ช่องทางติดต่อสอบถาม"บนหน้าโฮมเพจของสมาคม
 2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมด ที่เผยแพร่บนเพจนี้ (เช่น ข้อความ รูปภาพ) เป็นของสมาคมหรือผู้เขียนต้นฉบับ อีกทั้ง ไม่สามารถคัดลอกหรือใช้งานเกี่ยวกับเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นกรณีซึ่งเป็นที่ยอมรับในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น "การคัดลอกเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว" หรือ "การยกข้อความมาอ้างอิง" เป็นต้น
 3. ข้อควรระวัง
  ในกรณีที่ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาด้านล่างลงในเพจนี้ อาจมีการลบโพสต์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  1. โพสต์ที่มีการละเมิดหรือมีความเสี่ยง ในการละเมิดกฎหมาย
  2. โพสต์ที่ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยเฉพาะเจาะจง
  3. โพสต์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมทางการเมือง หรือศาสนา
  4. โพสต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์, สิทธิในเครื่องหมายการค้า, สิทธิในภาพบุคคล และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆของสมาคมหรือบุคคลที่สาม
  5. โพสต์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร ด้วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หรือกิจกรรมการขาย
  6. โพสต์ที่แบ่งแยกชนชาติ แนวคิด ความเชื่อ หรือสนับสนุนการแบ่งแยก
  7. โพสต์ที่ต่อต้านวิถีสังคม หรือขนบธรรมเนียมอันดีงาม
  8. โพสต์ที่ปลอมแปลง หรือบิดเบือนจากความเป็นจริง
  9. โพสต์ที่เป็นภัยต่อความเป็นส่วนตัว เช่น การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว
  10. โพสต์ที่ใช้งาน หรือนำเสนอโปรแกรมที่เป็นอันตราย หรือโพสต์ที่มีความเสี่ยงนั้น
  11. โพสต์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลิงค์ไปยังโฮมเพจ ซึ่งมีเนื้อหาตั้งแต่ข้อ (1) ถึงข้อ (10)
  12. โพสต์ที่ทางสมาคมพิจารณาว่าไม่เหมาะสม นอกเหนือจากที่ระบุในข้างต้น
 4. ข้อยกเว้น
  • ทางสมาคมมีการระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลบนเพจนี้อย่างดีที่สุด แต่ไม่ได้เป็นการรับรองความเหมาะสมหรือความถูกต้อง100% ทางสมาคมไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม จากการใช้ข้อมูลบนเพจนี้
  • ทางสมาคมไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม อันเกิดจากปัญหาระหว่างผู้ใช้ หรือปัญหาระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่สาม ที่สืบเนื่องมาจากเพจนี้
  • ทางสมาคมไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเพจนี้
 5. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงาน
  นโยบายการดำเนินงานของเพจนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Eel Festival

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม - วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม

Morning Glory and Hozuki Market at Habu Shrine

วันเสาร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2024 วันอาทิตย์วันที่ 14

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

วันที่ 28 ทุกเดือน (พักผ่อนเดือนมกราคม)

ดูรายละเอียด