ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

อาหารของฝาก

พูดถึงนาริตะ "ปลาไหล" และ "ขนมโยคัน" มีชื่อเสียง แต่ไม่ใช่นั่นเท่านั้น พอสืบหาอาหารและวัฒนธรรมการกินอาหารดั้งเดิมที่ถูกธรรมชาติที่มั่งคั้งของนาริตะเลี้ยงดู น่าจะค้นพบเสน่ห์ของนาริตะใหม่ที่ไม่รู้ถึงตอนนี้ได้ ถ้ากิน 1 องศาที่อยากกินจากของมีค่าตามมาตรฐานทั่วไปที่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอยากลิ้มรส ถ้ามานาริตะถึงของชั้นเยี่ยมที่แอบซ่อนครั้งหนึ่ง แนะนำเกี่ยวกับอาหารนาริตะที่ลืมไม่ลง ช่วยทำให้เป็นการอ้างอิงของการเลือกของฝาก เวลาไปเยี่ยมชมนาริตะด้วย