ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

ในการรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนาริตะ เยี่ยมจุดซึ่งขาดไม่ได้ มีประสบการณ์อาหารและฝีมือที่มาพื้นที่โบะโซะยาวนาน และเดินย่านที่นำสภาพทิวทัศน์บ้านเมืองสมัยก่อนกลับมาทำใหม่ และลิ้มรสอารมณ์การเดินทางเวลา รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับศิลปะในธรรมชาติ เรียนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้โดยวิธีการเพลิดเพลินที่หลากหลายที่นาริตะ ออกไปข้างนอกในการเดินทางที่กระตุ้นความสงสัยใคร่รู้ทางความรู้ที่ประสบกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยังไม่เคยสัมผัสกันเถอะ