ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

สวนสาธารณะซะนริซุคะ

สวนสาธารณะซะนริซุคะที่ระลึก

ที่มาของชื่อสถานที่ที่ชื่อว่า "ซะนริซุคะ"…

พื้นดินนี้เริ่มถูกเรียกว่า "ซะนริซุคะ" แล้ว เพราะที่ "ตั้งอยู่ของวัดที่ชื่อว่าวัดทะคะชิ นิชิเระนญี่ปุ่น (นิชิโฮะนจิ) ในตำบล ทะโคะมะจิ, อำเภอ คะโทะริกุงถึงหมู่บ้าน 3" ถูกบอกว่า " ตั้งอยู่ของปราสาทของซะคุระถึงหมู่บ้าน 3"

ถึงวัดญี่ปุ่นทำจุดขว้างกีฬาเบสบอล Lotus sutra ที่ 17 ที่ว่าแต่ว่าถึงสมัยเอโดะ แต่หมู่บ้าน 1 โซะเมะอิหมู่บ้าน 2 ภาชนะตวงสีขาวหมู่บ้าน 3 ซะนริซุคะหมู่บ้าน 4 จุดขว้างกีฬาเบสบอล Lotus sutra หมู่บ้าน 5 เป็นแท่นวางวัด…. ถูกเรียกว่า "ซะนริซุคะ" ในฐานะชื่อสถานที่มีความหมายของตา 3 ที่ และดำเนินต่อไปปัจจุบัน

"สำนักพระราชวัง Shimousa Imperial Stock Farm" อยู่ที่ซะนริซุคะก่อนการก่อสร้างสนามบิน และบริเวณใกล้เคียงให้ดูความคึกคักในลูกค้าจำนวนมากตั้งแต่แรกแล้วจากระยะทางไกลในฐานะสถานที่ที่มีชื่อเสียงของต้นซากุระโดยซะคุระกิที่เรียกว่า 100,000 หุ้นด้วย พอเข้าฤดูใบไม้ผลิด้วย สวนสาธารณะซะนริซุคะที่ระลึกภาคภูมิใจในเขตที่ดินกว้างจำนวน 30,000 ตารางเมตรที่ส่วนหนึ่งของซากปรักหักพังของสำนักพระราชวัง Shimousa Imperial Stock Farm ถึง เวลาก่อตั้งฟาร์มปศุสัตว์ เหตุผลที่ต้นซากุระจำนวนมากถูกปลูกเคยถูกปลูกนอกจากต้นสนหรือต้นสนเพื่อพายุ แต่เริ่มขึ้น ดูเหมือนว่าจะเป็นตอนที่พื้นดินนี้เป็น "โทะริโคะมะคิ" ฟาร์มปศุสัตว์ของม้าของการควบคุมโดยตรงรัฐบาลโชกุนสมัยเอโดะ

Imperial Stock Farm ทำไมถูกเตรียมทำซะนริซุคะของนาริตะที่นี่ ถึงคำถามโทะอิอุออกมา แต่ไปจำเป็นต้องมีญี่ปุ่นทำให้การผลิตของขนแกะสูงขึ้นเพราะการพัฒนาอารยธรรมของสมัยเมจิด้วย
นอกจากนั้นโทะชิมิชิ โอะคุโบะที่เรียนต่างประเทศที่ยุโรปคิดว่า อาหารเกี่ยวข้องกับร่างกายคนญี่ปุ่นไม่ใหญ่กว่าชาวยุโรปตอนนั้น และคิด พอการผลิตของ oxen and horses เป็นงานด่วนด้วย

ดังนั้นโทะชิมิชิ โอะคุโบะที่กลับบ้านจากการเรียนต่อต่างประเทศพยายามจัดการก่อนอื่นเป็นการเปิดฟาร์มปศุสัตว์ เชิญผู้เชี่ยวชาญของอเมริกาในฐานะรัฐบาล และในการคัดเลือกที่ดินของ " Shimousa sheep range" ที่สถานะเดิมของ Shimousa Imperial Stock Farm " breeding stock farm โทะโคะ" ทำการพิจารณาซ้ำ 1 จึงนำเงื่อนไขของ 3 อันของความสะดวกออกการขนส่งสินค้า 3 ที่โชคดีที่มีพร้อม ด้วยพื้นที่ป่า 2 ที่ร่ำรวยถึง green grass พื้นที่บริเวณซะนริซุคะไม่ต้องเรียกมีสิ่งแวดล้อมเชิงภูมิศาสตร์ว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นไปตามเงื่อนไขพวกนี้ก็ได้

Shimousa Imperial Stock Farm ถูกให้ความสนใจในฐานะบทบาทแบบผู้บุกเบิกเช่น "แหล่งกำเนิดของ Mongolian mutton barbecue" เป็นต้น "แหล่งกำเนิดญี่ปุ่นการแข่งม้า" " แหล่งกำเนิดญี่ปุ่น veterinary medicine" " แหล่งกำเนิดของธุรกิจฟาร์มโคนมญี่ปุ่น" ด้วย

นำเข้า leading sire ที่ชื่อว่าดะอิโอะระอิโทะที่สมันโชวะ และทิ้งผลงานยอดเยี่ยมไว้ ที่ประเทศอังกฤษในตอนนั้น และม้าแข่งของเด็กนั้นกลายเป็น Triple Crown winner ครั้งแรกในญี่ปุ่น ตอนนี้หินจารึกของดะอิโอะระอิโทะและทุรุนุโซะรุเหลือทิ้งไว้ในสวนสาธารณะซะนริซุคะที่ระลึก และเล่าให้ฟังด้วย ว่าเป็น leading sire ส่งผลกระทบตัวใหญ่อย่างไร

รูปจำลองทองสัมฤทธ์ของฮิซะโทะโมะการแข่งม้าม้า

รูปจำลองทองสัมฤทธ์ของฮิซะโทะโมะการแข่งม้าม้า

หินจารึกของดะอิโอะระอิโทะและทุรุนุโซะรุ

หินจารึกของดะอิโอะระอิโทะและทุรุนุโซะรุ

อาคารแขกผู้สูงศักดิ์ในอื่นๆ บ้านชั้นเดียวภาพลักษณ์ภายนอกของหลังคาใบจากทำด้วยไม้ มีแบบญี่ปุ่น " Sanrizuka Goryo Ranch Memorial Hall อำเภอ นะริทะ" ที่จัดแสดง "อาคาร สิ่งก่อสร้าง แขกผู้สูงศักดิ์" และเอกสารของเมจิ semi-Western style รูปแบบอยู่ในช่วงที่ชื่อว่า Western style ภายในในสวนสาธารณะด้วย และอนุสาวรีย์วรรณคดีของโยะชิว มิซุโนะและโคะอุทะโระอุ ทะคะมุระของนักเขียนลึกของความสัมพันธ์ได้รับการสร้างที่นาริตะ

[การเข้าถึง]

⇒ป้ายรถเมล์แถวสถานีนาริตะ

  • การโดยสารรถ JR รถโดยสารประจำทาง (ท่า JR Narita Station บริเวณตรงกลางปากหมายเลข 1.2 รถโดยสารประจำทาง) ไป "โยะคะอิชิบะ" ไป "ซะนริซุคะ" การลงรถซะนริซุคะ เดิน 1 นาที
    แท่นวางทะโคะ JR รถโดยสารประจำทางโยะคะอิชิบะ - ตารางเวลา BT - สนามบินนาริตะ - สนามบินนาริตะ - JR Narita Station เส้น
    http://www.jrbuskanto.co.jp/bus_etc/timetable.html (External link)

[ Sanrizuka Goryo Ranch Memorial Hall ]

ที่ " Narita International Airport" ← [ข้อมูลจุดเด่น] → ที่ " Sogo Reido Sanctuary"

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Sogo Reido Hydrangea Festival

วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนมิถุนายน - วันที่ 23

Narita Gion Festival

วันอาทิตย์วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม - วันที่ 7

"การจัดแสดงงานตุ๊กตารถลากศาลเจ้าในงานเทศกาลของญี่ปุ่นและการจัดแสดงงาน Narita Gion Festival ของเขตคันโต" " การบรรยายพิเศษและการประชุมสัมมนา"

วันเสาร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม ※ปิดวันจันทร์
※มีของใช้แทนการจัดแสดงภายในครึ่งปีแรกและช่วงหลัง

ดูรายละเอียด