ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

Fudo Oido Tea Ceremony

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

วันที่ 14 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2018 - วันที่ 29 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2018

สถานที่การจัด: เขตที่ดิน Nagomi No Yoneya Sohonten สวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น God of the Fire historic site

 

ที่มาของพิธีชงชาโอะอิโดะ

พอออกไปจากทางเข้าของ Nagomi No Yoneya Sohonten ตัดผ่านร้าน มีสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น God of the Fire historic site หันหน้าเข้าหาโรงงาน
พระประธานรูปจำลอง Acala ของ Naritasan Shinshoji Temple เป็นที่คุ้นเคยเป็นที่รู้จักสำหรับสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นนี้ทางด้านชื่อของ God of the Fire ในฐานะสถานที่ที่ถูกทำอุสึชิซะประมาณ 400 ปีก่อน
มี Garden of Fudo Deity ในมุมของสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น และถูกรักในฐานะ miraculous water ของผู้คนตั้งแต่ 400 ปีกว่าก่อน

ถึง หลังจากจากประวัติความเป็นมา ถูกฮะระสึเคะทางสาธารณะทำอุสึชิซะปีค.ศ. 940 และถูกเปลี่ยนไปที่ภูเขาพระเจ้าของนะคะเชียวมีภูเขานาริตะ พอศาลาใหญ่ถูกสร้างใหม่ในพื้นดินปัจจุบันปีค.ศ. 1566 แต่มีประเพณี ที่ว่ารูปจำลอง Acala ถูกเปลี่ยนไปที่สถานที่ของสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น God of the Fire historic site นี้ ก่อนถูกเปลี่ยนไปที่นะคะเชียว

ถึงสร้างมิโดะ และรูปจำลอง Acala ถูกประดิษฐานที่ฮะระอุสึชิซะโทะเชียวโคะสึเคะ แต่กลายเป็นเวทีของเพลิงไหม้ที่เกิดจากสงครามมากมาย และ Buddhist monastery ได้รับผลกระทบด้วย และพื้นดินของโบะโซะในตอนนั้นปั่นป่วนทีละเล็กละน้อยแล้วอย่างมาก ดังนั้น ตอนปล่อยทิ้งไว้ไว้ โมะโระโอะคะซะบุโระสำนักงานศาลยุติธรรมเท่ากันกับบรรพบุรุษของโรงเก็บของกลุ่มผู้ค้าข้าวผู้ก่อตั้งทะเคะรุ โมะโระโอะคะเคลื่อนในคฤหาสน์ พอขออภัย และจะทำ และถูกสร้าง และได้รับแจ้งจากที่ที่ไม่มากับรูปจำลอง Acala วิหารชั่วคราวทั้งๆอย่างนั้น พอถวายน้ำที่ตักจากบ่อน้ำไว้ที่ sacred image

ถึงบ่อน้ำในตอนนั้นถูกฝังแล้ว แต่น้ำใสบริสุทธิ์ที่พุ่งออกจาก water vein เดียวกันถูกบ่อน้ำตอนนี้วาดภาพ และปกป้องในฐานะ Garden of Fudo Deity ในกลุ่มผู้ค้าข้าวอย่างเอาใจใส่ต่อไป และทำขนมโยคันหรือขนมญี่ปุ่นโดยใช้น้ำนี้ตั้งแต่ก่อตั้งมา

ตัก well water นี้ได้อย่างเสรี ยังเป็นน้ำที่มีชื่อเสียง ขนาดบ้านที่มา เพื่อตักอุตส่าห์น้ำจากผู้คนและระยะทางไกลด้วยเชื่อในตำนานอยู่

 

เพลิดเพลินกับพิธีชงชา

ตอนแรก God of Fire ของ Naritasan Shinshoji Temple เป็นสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น God of the Fire historic site ที่ถูกทำอุสึชิซะ และน้ำชา 1 ครั้งไหม
เป็นพิธีชงชาของ standing up and making a bow โดยสังคมนักตาราง 1000 พิธีชงชาอำเภอ นะริทะ
ช่วยเข้าร่วมให้โอกาสนี้ เพราะเป็นพิธีชงชาที่เข้าร่วมที่ฟรีได้
นอกจากนั้นของขวัญของน้ำที่มีชื่อเสียงที่วาดภาพจาก Garden of Fudo Deity ตั้งอยู่ในคนที่ให้เข้าร่วม

 

วันครบกำหนด สามี เวลา สถานที่
วันเสาร์ที่ 14 เดือนเมษายน โคะโฮะชิว*ซะคิเซะอิ ประมาณ 10 นาฬิกา - 15 นาฬิกา
( ทันทีที่ถึงจำนวนคนที่จุได้ ยอมรับ และเสร็จ)

Nagomi No Yoneya Sohonten
สวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น God of the Fire historic site

ในวันที่ฝนตก เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต Nagomi No Yoneya Sohonten ชั้น 2 นาริตะ
ห้องแสดงผลงานศิลปะประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนเมษายน ฮะชิบิชิวโฮะซะคิเซะอิ
วันเสาร์ที่ 21 เดือนเมษายน อะจิชิว*ซะคิเซะอิ
วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนเมษายน อาจารย์ทะคะชิ ยะซะวะประโยค
วันเสาร์ที่ 28 เดือนเมษายน อาจารย์ทะคะชิ คุมะกะอิแสง
วันที่ 29 เดือนเมษายน (การฉลองวันอาทิตย์) เชียวโอะคะชิวเซะอิซะคิเซะอิ

การอ้างอิง

0476-22-2102 สมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะทีอีแอล

เสน่ห์ของนาริตะ

Naritasan Shinshoji Temple

โปรแกรม & กำไรจุดเฮะอิซะนะริเดะนเคะอิเต็มที่ที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐาน!

Narita International Airport

สถานีรถไฟศูนย์กลางของญี่ปุ่นที่ 100,000 คนไปเยี่ยมชมทุกวันไม่ใช่จุดการผ่านธรรมดาๆ

Naritasan Omotesando Street

Naritasan Shinshoji Temple โอะโมะเทะซะนโดะที่ยังคับคั่งไปด้วยผู้ไปสักการะอดีตด้วย

เทศกาล Narita shikisaisai

นะริทะจัดเทศกาลที่หลากหลายตลอดปี

ดูรายละเอียด