ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

สภาพของขนาดความปลอดภัยเด็กวันศุกร์ที่ 4 เดือนพฤษภาคมการประชุมสวดมนต์

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 2018 ( Sundays and holidays วันศุกร์) จัดการประชุมสวดมนต์ขนาดความปลอดภัยเด็กขึ้นที่ Naritasan Shinshoji Temple
ได้รับการปลุกเสกของการบรรลุเป้าหมายการศึกษาที่อยู่ในสภาพดีกายในโดะมะเอะโอะโมะโทะ และได้รับการอธิษฐานเรื่องด้านหน้าจากนี้ไปด้วย เพื่อถูกโตขึ้นอย่างมีพลานามัย

https://www.nrtk.jp/enjoy/shikisaisai/1080oneri.html#kodomo