ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ภูเขานาริตะที่ระลึกการเปิดฐาน 1080 วันครบรอบปีการแสดงสินค้า

Naritasan Shinshoji Temple ที่ทำ Acala ที่ผู้ริเริ่มของ Shingon Buddhism ทะเลท้องฟ้า propagating Buddhism Great Teacher ทำอุยะมะอิโคะคุคะอิกะนด้วยตัวเองได้พระประธาน เพราะการป้องกันของ Acala นี้ ภาวนาการบรรลุเป้าหมาย praying ของผู้คน ขณะที่มากกว่า 1000 ปี โดยไม่หมดไฟของ goma
ต้อนรับที่ 1080 จากฐานการเปิดของภูเขานาริตะปีค.ศ. 2018 และโฮะชิวทำการแสดงสินค้า 10 ปีละครั้งตลอดถึงวันที่ 28 เดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่ 28 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2018
เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่การแสดงสินค้าทำให้ความสัมพันธ์ของ Acala พระประธานและทุกท่านลึกขึ้น ทุกคนมากมายให้การขอพรการแสดงสินค้า 10 ปีละครั้ง ขอบคุณอย่างมาก
รูปแนะนำกิจกรรมร่วมสนุกที่ถูกครอบครองภายในระยะเวลา

 

 

 

ขนาดภูเขานาริตะที่ระลึกการเปิดฐาน 1080 วันครบรอบปีข้อมูล exhibiting a Buddhist image รายละเอียด