ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

สภาพของ toba ที่มีขนาดใหญ่

1 เดือนตั้งแต่วันที่ 28 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2018 ถึงวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม เอาผ้าคลุมออกภูเขานาริตะที่ระลึกการเปิดฐาน 1080 วันครบรอบปีที่ Naritasan Shinshoji Temple อย่างยิ่ง
toba ที่มีขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าศาลาใหญ่ใหญ่ตลอดระยะเวลาการแสดงสินค้า และบังเหียนที่ถูกผูกเข้าด้วยกันถูกกำไว้ใน toba ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อมากมายขอรับกำไรของคุณ Fudo

https://www.nrtk.jp/enjoy/shikisaisai/1080about.html