ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Narita shikisaisai การประกวดภาพถ่าย "ทิวทัศน์ของนาริตะ" ผลงานยอดเยี่ยม

"ทิวทัศน์ ของนาริตะ" ที่ผ่านมาผลงานความยอดเยี่ยมการแนะนำ

เป็น Narita shikisaisai การประกวดภาพถ่าย "ทิวทัศน์ของนาริตะ" ผลงานความยอดเยี่ยมที่เริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 2009

 

  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Eel Festival

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม - วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม

Naritasan Mitama Festival, Bon Dance Festival

วันเสาร์วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม - วันที่ 24 

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

วันที่ 28 ทุกเดือน (พักผ่อนเดือนมกราคม)

ดูรายละเอียด