ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ข่าวสารของ "นาริตะแอปพลิเคชัน FEEL สำหรับสมาร์ตโฟนอำเภอ นะริทะทางการ" การเสร็จสิ้นบริการ

ดูนะริทะเว็บไซต์สมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ FEEL โดยปกติมากกว่าเดิม และขอบคุณอย่างมาก

เหมือนกับเว็บไซต์ FEEL นาริตะ มีวันที่ 30 เดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2024 เกี่ยวกับนาริตะแอปพลิเคชัน FEEL สำหรับสมาร์ตโฟนอำเภอ นะริทะทางการ" ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลที่ลง และจะทำบริการของแอปพลิเคชันเสร็จ

ถึงต้องขอโทษอย่างมากถึงทุกท่านที่ให้ใช้แอปพลิเคชัน แต่ขอความกรุณาเข้าใจได้จนบัดนี้

บริการแอปพลิเคชันอำเภอ นะริทะวันครบกำหนดการเสร็จสิ้นทางการ

วันอาทิตย์ที่ 30 เดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2024

เนื้อหาที่แขวนเพราะการเสร็จสิ้นบริการของแอปพลิเคชัน

  • การหามาได้คูปอง
  • การส่ง PUSH เทศกาลและข่าวสารข้อมูลภัยพิบัติฟังก์ชันในภาวะฉุกเฉิน
  • การเชื่อมต่ออัตโนมัติที่ระบบไว-ไฟ

ขอบคุณที่ถือโอกาสถึงทุกคนมากมายจากการเริ่มบริการของแอปพลิเคชัน

นอกจากนั้นดูเว็บไซต์ FEEL นาริตะได้โดยแต่ละเบราเซอร์ของคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนอย่างเท่าเทียมกันจนบัดนี้ ขอความกรุณาทำประโยชน์ในการหามาได้ของข้อมูลสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะต่อไป

  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Eel Festival

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม - วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม

Naritasan Mitama Festival, Bon Dance Festival

วันเสาร์วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม - วันที่ 24 

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

วันที่ 28 ทุกเดือน (พักผ่อนเดือนมกราคม)

ดูรายละเอียด