ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

วันการปรับปรุงให้ทันสมัย: วันที่ 17 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2018

เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรบริเวณรอบๆ ภูเขานะริทะเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2018 .3 พระจันทร์

บริเวณรอบๆ ภูเขานาริตะ กฎระเบียบจราจรจัดขึ้นดังต่อไปนี้วันเสาร์ Sundays and holidays ของเดือน.3 และวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์
ถึงรบกวนทุกท่านของการใช้ แต่ขอรถยนต์ เพื่อร่วมมือ

แสดง (External link) .3 พระจันทร์กฎระเบียบจราจรด้วยแผนที่ใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ FEEL นาริตะ

 • วันครบกำหนด:

เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2018
   วันอาทิตย์วันที่ 4 วันเสาร์วันที่ 10 วันอาทิตย์วันที่ 11 Monday (holiday) วันที่ 12 ,
 เป็นวันอาทิตย์ 25 วันวันเสาร์ 24 วันวันอาทิตย์ 18 วันวันเสาร์ 17 วัน

เดือนมีนาคมปีค.ศ. 2018
   วันเสาร์วันที่ 3 วันอาทิตย์วันที่ 4 วันเสาร์วันที่ 10 วันอาทิตย์วันที่ 11 ,
 เป็นวันเสาร์วันที่ 31 วันอาทิตย์ 25 วันวันเสาร์ Wednesday (holiday) 24 วัน 21 วันวันอาทิตย์ 18 วันวันเสาร์ 17 วัน

 • ส่วนและเวลา:
  JR Narita Station - Yakushido Hall 11 นาฬิกา - 14 นาฬิกา
  11 นาฬิกา - 16 นาฬิกาข้างหน้าประตูใหญ่วัดในศาสนาพุทธ Yakushido Hall - นาริตะ (มุมร้านอาหารหม้อไฟ)
 • นอกจากนั้นวันเสาร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ที่จัดสังคมวันก่อนหน้าวันเริ่มฤดูใบไม้ผลิภูเขานาริตะขึ้น กฎระเบียบจราจรถูกทำดังต่อไปนี้ นอกจากนั้นขอความกรุณาผ่านตามคำสั่งของยามที่เกิดเหตุ เพราะเวลาการควบคุมดูแลอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวัน
   วันเสาร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 10 นาฬิกา - 18 นาฬิกา
  ประตูใหญ่วัดในศาสนาพุทธ JR Narita Station - นาริตะข้างหน้า (มุมร้านอาหารหม้อไฟ)

 

 • คูปอง FEEL นาริตะ
 • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Plum Blossom Festival

วันเสาร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนมีนาคม

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 13 เดือนเมษายน - วันที่ 14

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

วันที่ 28 ทุกเดือน (การหยุดชั่วคราวที่สามัญเดือนมกราคม)

ดูรายละเอียด