ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรบริเวณรอบๆ ภูเขานะริทะเดือนมกราคมปีค.ศ. 2019

ช่วยระมัดระวังเกี่ยวกับการจราจรเพียงพอ เพราะนาริตะในช่วงปีใหม่เบียดเสียดท่ามมาก
กรุณาช่วยใช้องค์การขนส่งมวลชนหากเป็นไปได้ เพราะบริเวณภูเขานาริตะเนืองแน่นไปมากตลอดเดือนมกราคม

ภูเขานาริตะกฎระเบียบจราจรการไปวัดครั้งแรกของปีใหม่ (การควบคุมดูแลจำพวกที่หนึ่ง)
วันและเวลาการควบคุมดูแล
  1. ตั้งแต่ 21 นาฬิกาวันที่ 31 เดือนธันวาคมปีค.ศ. 2018 ถึง 19 นาฬิกาวันที่ 1 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2019
  2. ตั้งแต่ every day 9 นาฬิกา 30 นาทีตั้งแต่วันที่ 2 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 3 เดือนมกราคมถึง 18 นาฬิกา
รูปการควบคุมดูแล รูปกฎระเบียบจราจร ( PDF : 5,204 KB ) ของระยะเวลาตามที่ระบุด้านบน
 ภูเขานาริตะกฎระเบียบจราจรการไปวัดครั้งแรกของปีใหม่ (การควบคุมดูแลจำพวกที่สอง)

วันและเวลาการควบคุมดูแล

ตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 31 เดือนมกราคม

รูปการควบคุมดูแล รูปกฎระเบียบจราจร ( PDF : 3,595 KB ) ของระยะเวลาตามที่ระบุด้านบน

 
บริเวณภูเขานาริตะแผนที่ที่จอดรถ ( PDF : 790 KB )
※ช่วยยืนยันว่า การแนะนำของที่จอดรถจากนี่

※ช่วยระมัดระวัง เพราะถึงในบริเวณโดยรอบการควบคุมดูแล และใช้ที่จอดรถ (ชนิดเหรียญ) ก่อตั้งโดยเทศบาลที่ทอดยาวไปตาม Naritasan Omotesando Street ไม่ได้ตลอดระยะเวลากฎระเบียบจราจร

 

ที่หน้าการดาวน์โหลดของ Adobe Reader

กรณีที่ดูไฟล์ของ Portable Document Format Adobe Reader จำเป็น ช่วยดาวน์โหลดทางที่ไม่มี Adobe Reader ฟรีจากคบไฟของธง

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 13 เดือนเมษายน - วันที่ 14

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

วันที่ 28 ทุกเดือน (การหยุดชั่วคราวที่สามัญเดือนมกราคม)

การเดินสวนสนามนาริตะสนามบินสอง D

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม - วันที่ 26

ดูรายละเอียด