ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

วันที่ต่ออายุ: วันที่ 1 เดือนตุลาคมปีค.ศ. 2022

เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรบริเวณรอบๆ ภูเขานะริทะเดือนตุลาคมปีค.ศ. 2022

Narita String Instrument Festival ได้รับการจัดวันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 15 เดือนตุลาคมวันที่ 16
นอกจากนั้น The procession going slowly จิวซะนดะอิโมะคุชิคะวะ*จิวโระฮะคุซะรุโอะโซะอิเมะอิโฮะสึเกะได้รับการจัดวันเสาร์ที่ 22 เดือนตุลาคม

บังคับใช้กฎระเบียบจราจรดังต่อไปนี้บริเวณรอบๆ ภูเขานาริตะ
ถึงรบกวนทุกท่านของการใช้ แต่ขอรถยนต์ เพื่อร่วมมือ

แสดงกฎระเบียบจราจรด้วยแผนที่ใหญ่เดือนตุลาคม FEEL นาริตะ

 • Narita String Instrument Festival
  วันเสาร์ที่ 15 เดือนตุลาคม 10 นาฬิกา - 18 นาฬิกา 30 นาที
  วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนตุลาคม 10 นาฬิกา - 17 นาฬิกา 30 นาที
  ส่วน: ข้างหน้า outer gate ภูเขานาริตะ - ข้างหน้า JR Narita Station และ etiquette of the tea preparation Yakushido Hall - ซะอิวะอิเชียวสี่แยก
   
 • The procession going slowly จิวซะนดะอิโมะคุชิคะวะ*จิวโระฮะคุซะรุโอะโซะอิเมะอิโฮะสึเกะ
  วันเสาร์ที่ 22 เดือนตุลาคม 11 นาฬิกา - 16 นาฬิกา
  ส่วน: ข้างหน้า outer gate ภูเขานาริตะ - ข้างหน้า JR Narita Station และ etiquette of the tea preparation Yakushido Hall - ซะอิวะอิเชียวสี่แยก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • คูปอง FEEL นาริตะ
 • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Drum Festival

วันเสาร์ที่ 20 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2024 วันอาทิตย์วันที่ 21

Fudo Oido Tea Ceremony

จัดแต่ละวันเสาร์ Sundays and holidays ที่อยู่ระหว่างระยะเวลา - วันที่ 29 เดือนเมษายน ( Sundays and holidays วันจันทร์) วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2024

ดูรายละเอียด