ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรบริเวณรอบๆ ภูเขาเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2023 นะริทะเดือนมีนาคม

บริเวณรอบๆ ภูเขานาริตะ เป็นวันเสาร์ Sundays and holidays ของเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมนิ บังคับใช้กฎระเบียบจราจรดังต่อไปนี้
ถึงรบกวนทุกท่านของการใช้ แต่ขอรถยนต์ เพื่อร่วมมือ

วันเสาร์กฎระเบียบจราจรของ Sundays and holidays ที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคม

วันครบกำหนด

เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2023

เป็นวันอาทิตย์วันที่ 26 วันเสาร์วันที่ 25 วันที่ 23 ( Sundays and holidays วันพฤหัสบดี) วันอาทิตย์วันเสาร์วันที่ 19 วันอาทิตย์ 18 วันวันอาทิตย์วันที่ 11 ( Sundays and holidays วันเสาร์) 12 วันวันเสาร์ 5 วัน 4 วัน

เดือนมีนาคมปีค.ศ. 2023

เป็นวันอาทิตย์วันที่ 26 วันเสาร์วันที่ 25 วันที่ 21 ( Sundays and holidays อังคาร) วันอาทิตย์วันที่ 19 วันเสาร์วันอาทิตย์ 18 วันวันเสาร์ 12 วันวันอาทิตย์ 11 วันวันเสาร์ 5 วัน 4 วัน

ส่วนและเวลา:

ตั้งแต่ 11 นาฬิกาส่วนของ JR Narita Station - Yakushido Hall ถึง 14 นาฬิกา
ตั้งแต่ 11 นาฬิกาส่วนของข้างหน้าประตูใหญ่วัดในศาสนาพุทธ Yakushido Hall - นาริตะ (มุมร้านอาหารหม้อไฟ) ถึง 16 นาฬิกา

แสดง (External link) กฎระเบียบจราจรด้วยแผนที่ใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ FEEL นาริตะเดือนมีนาคม

กฎระเบียบจราจรโดยการจัดพิธีการ

วันศุกร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ที่จัด "สมาคมวันก่อนหน้าวันเริ่มฤดูใบไม้ผลิภูเขานาริตะ" ขึ้น บังคับใช้กฎระเบียบจราจรดังต่อไปนี้
ขอความกรุณาผ่านตามคำสั่งของยามที่เกิดเหตุ เพราะเวลาข้อบังคับอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวัน

  • วันครบกำหนด:
    วันศุกร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2023
  • ส่วนและเวลา:
    ตั้งแต่ 10 นาฬิกาส่วนของข้างหน้าประตูใหญ่วัดในศาสนาพุทธ JR Narita Station - Yakushido Hall - นาริตะ (มุมร้านอาหารหม้อไฟ) ถึง 18 นาฬิกา

แสดง (External link) กฎระเบียบจราจรด้วยแผนที่ใหญ่วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ FEEL นาริตะ

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Drum Festival

วันเสาร์ที่ 20 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2024 วันอาทิตย์วันที่ 21

Fudo Oido Tea Ceremony

จัดแต่ละวันเสาร์ Sundays and holidays ที่อยู่ระหว่างระยะเวลา - วันที่ 29 เดือนเมษายน ( Sundays and holidays วันจันทร์) วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2024

ดูรายละเอียด