ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรบริเวณรอบๆ ภูเขาเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2024 นะริทะเดือนมีนาคม

บริเวณรอบๆ ภูเขานาริตะ เป็นวันเสาร์ Sundays and holidays ของเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมนิ บังคับใช้กฎระเบียบจราจรดังต่อไปนี้
ถึงรบกวนทุกท่านของการใช้ แต่ขอรถยนต์ เพื่อร่วมมือ

กฎระเบียบจราจรโดยการจัดพิธีการ

วันเสาร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ที่จัด "สมาคมวันก่อนหน้าวันเริ่มฤดูใบไม้ผลิภูเขานาริตะ" ขึ้น บังคับใช้กฎระเบียบจราจรดังต่อไปนี้
ขอความกรุณาผ่านตามคำสั่งของยามที่เกิดเหตุ เพราะเวลาข้อบังคับอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวัน

  • วันครบกำหนด:
    วันเสาร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2024
  • ส่วนและเวลา:
    ตั้งแต่ 10 นาฬิกาส่วนของข้างหน้าประตูใหญ่วัดในศาสนาพุทธ JR Narita Station - Yakushido Hall - นาริตะ (มุมร้านอาหารหม้อไฟ) ถึง 18 นาฬิกา

แสดง (External link) กฎระเบียบจราจรด้วยแผนที่ใหญ่วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ FEEL นาริตะ

วันเสาร์กฎระเบียบจราจรของ Sundays and holidays ที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคม

วันครบกำหนด

เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2024

เป็นวันอาทิตย์วันที่ 25 วันเสาร์วันที่ 24 วันที่ 23 ( Sundays and holidays วันศุกร์) วันอาทิตย์วันเสาร์วันที่ 18 วันอาทิตย์วันที่ 12 ( Sundays and holidays วันจันทร์) 17 วันวันเสาร์ 11 วันวันอาทิตย์ 10 วัน 4 วัน

เดือนมีนาคมปีค.ศ. 2024

เป็นวันอาทิตย์วันที่ 31 วันเสาร์วันที่ 30 วันอาทิตย์วันที่ 24 วันเสาร์วันที่ 23 วันที่ 20 ( Sundays and holidays วันพุธ) วันอาทิตย์วันที่ 17 วันเสาร์วันอาทิตย์ 16 วันวันเสาร์ 10 วันวันอาทิตย์ 9 วันวันเสาร์ 3 วัน 2 วัน

ส่วนและเวลา:

ตั้งแต่ 11 นาฬิกาส่วนของ JR Narita Station - Yakushido Hall ถึง 14 นาฬิกา
ตั้งแต่ 11 นาฬิกาส่วนของข้างหน้าประตูใหญ่วัดในศาสนาพุทธ Yakushido Hall - นาริตะ (มุมร้านอาหารหม้อไฟ) ถึง 16 นาฬิกา

แสดง (External link) กฎระเบียบจราจรด้วยแผนที่ใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ FEEL นาริตะเดือนมีนาคม

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Drum Festival

วันเสาร์ที่ 20 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2024 วันอาทิตย์วันที่ 21

Fudo Oido Tea Ceremony

จัดแต่ละวันเสาร์ Sundays and holidays ที่อยู่ระหว่างระยะเวลา - วันที่ 29 เดือนเมษายน ( Sundays and holidays วันจันทร์) วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2024

ดูรายละเอียด