ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Eel Festival

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนสิงหาคม

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

วันที่ 28 ทุกเดือน (การหยุดชั่วคราวที่จัดวันที่ 27 เดือนตุลาคม และที่กำหนดไว้ตามปกติเดือนมกราคม)

Narita Traditional Performing Arts Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนกันยายน - วันที่ 15

ดูรายละเอียด