ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

อาหาร

สนุกกับอาหารปลาไหลและขนมหวานผลรวมของผลผลิตเฉพาะท้องถิ่นที่ Naritasan Omotesando Street และลิ้มรสอารมณ์การท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและลูกเรือและเจ้าหน้าที่ของแต่ละสายการบินประเทศใช้ และวิธีการเพลิดเพลินอยู่ที่อาหารของนาริตะ และอยู่ อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ของอาหารแบบบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันและของหวานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์อาหารเย็น ในขณะที่เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ตอนกลางคืนก็มีชื่อเสียงที่สนามบินและร้านอาหารโรงแรมบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟ ตรวจสอบอาหารนาริตะที่ก็ถูกรักถึงคนของท้องถิ่นกันเถอะ

รายการร้านค้า