ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ของฝาก

ของมีค่าจำนวนมากที่ถูกดีใจกับของฝากอยู่ที่นาริตะที่คับคั่งไปด้วยผู้ไปสักการะจำนวนมากยาวนาน เช่นสินค้าแบบมาตรฐานทั่วไปเช่น foods boiled down in soy ที่แปรรูปปลาแม่น้ำขนมโยคันและขนมญี่ปุ่นของความหวานสุภาพเซนเบ้โดยใช้ข้าวจากจังหวัด ชิบะ ขนมหวานโดยใช้เหล้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์นมที่ทำด้วยวัสดุสดของฝากของความรู้สึกใหม่เช่นขนมปังบริเวณนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะท้องถิ่นนั้นเป็นต้นเป็นดัมเบลล์ด้วย bamboo work และงานไม้ของสิ่งที่ทำด้วยมือช่างฝีมือเป็นของมีค่าที่ ยิ่งใช้ ยิ่งมีในความรักใคร่

รายการร้านค้า