ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

การขายของฝาก

 1. ร้านค้าอะซะโอะคะ
 2. Ishikawa Bussan
 3. ภูเขานาริตะอาคารก้อนหิน
 4. Ishibashi
 5. Inariya
 6. Iwasaki Shoten
 7. ร้านของฝากอุซะวะ
 8. Edokyu
 9. ร้านค้าโอะคะจิมะ
 10. ร้านค้าคลอง
 11. (ชิ) Oguraya
 12. ร้านค้าโชคดี
 13. ร้าน Kazusa
 14. บริษัทคะวะอิบริษัทมหาชนจำกัด
 15. Kawamura Saheiji Shoten บริษัทมหาชนจำกัด
 16. คุน*คะ
 17. เคียว*บะอิเทะน
 18. Kyomasu Tsukemonoten
 19. วิหารพี่น้องผู้ชาย
 20. ร้านผักดองโคะเซะคิ
 21. rice confectionery โอะนุมะ
 22. ร้านค้าซะโทะ
 23. คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยหรือของเทศบาล Sakura No Yama Park การควบคุม
 24. ร้านผักดองซะวะดะ
 25. พวง poetic genius ธูปบริษัทมหาชนจำกัด
 26. ร้านค้าชิโนะอะระ
 27. ร้านค้าชิโมะดะ
 28. ร้านค้าโคะจิโระ
 29. บาหลี sculling boat
 30. ร้านผักดองซุซุคิ
 31. ร้านค้าซุซุคิ
 32. Surukan
 33. ร้านค้าเซะคิกะวะ
 34. ร้านค้าโคะยะ
 35. การทำการประมงทะคะฮะชิ
 36. ร้านค้าทะเคะมุระ
 37. ร้าน street vendor
 38. ร้าน Narita Yuzen private elementary school of the Edo period บริษัทมหาชนจำกัด
 39. บริษัทโดะอิ
 40. ร้านค้าโดะอิ
 41. เดือนดอกฟุจิ
 42. ร้านของฝากนะสึมิ
 43. สมาคมมิสึเอะภูเขานะริทะบริษัทมหาชนจำกัด
 44. ร้านค้าเมืองนุคะทะดาดฟ้าบริษัทมหาชนจำกัด
 45. ร้านค้าฮะเซะกะวะ
 46. ร้านค้าฮะยะคะวะ
 47. สำนักงานใหญ่ฮะยะชิดะ
 48. ร้านค้าป่าไม้
 49. ฮะระดะบริษัทมหาชนจำกัด
 50. Peanuts No Kimuraya
 51. ฮิกุเระ
 52. ร้านค้าร้านดอกฟุจิ
 53. ร้านค้าโฮะริคิ
 54. เป็นทหารอารักขาพระราชวังอีก
 55. main office ร้านขายของที่ระลึก ( Sabonsama )
 56. ร้านค้ามิซุโนะ
 57. ร้านค้าเทะสึโระ มิสึฮะชิ
 58. ร้านค้ามิโยะชิ
 59. Miyoshya
 60. เมะโนะยะ (ร้านภูเขานาริตะ Misumaru ) บริษัทมหาชนจำกัด
 61. Yamakataya
 62. บริษัทมหาชนจำกัดให้หยุด
 63. ร้านค้ายะมะดะ
 64. โรงแรมแบบญี่ปุ่นสำนักงานใหญ่ Tanakaya
 65. บริษัทห้างร้าน Wako Bussan บริษัทมหาชนจำกัด
 66. ร้านค้าวะทะนะเบะ
 67. ร้านค้าวะทะนะเบะ
 • คูปอง FEEL นาริตะ
 • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Plum Blossom Festival

วันเสาร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนมีนาคม

Narita Drum Festival

วันเสาร์ที่ 30 เดือนตุลาคมปีค.ศ. 2021 วันอาทิตย์วันที่ 31 : กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด