ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

การขายของใช้ในชีวิตประจำวัน

 1. ร้านค้าอะโอะโนะบริษัทมหาชนจำกัด
 2. ร้านค้า Asahiya
 3. ironmongery อิชิวะทะริ
 4. เรือ 1 เม็ดร้านขายยามิสึฮะชิ
 5. วิหารคะซุมะซะบริษัทมหาชนจำกัด
 6. Kiuchi Yakkyoku
 7. วิหารโคะบะยะชิบริษัทมหาชนจำกัด
 8. Sachiya
 9. กีฬาดวงอาทิตย์
 10. การผลิตยา Shimoda Kouseidou
 11. ร้านเครื่องอุปโภคบริโภคคิโยะมิยะ
 12. Takizawa Saketen
 13. เซะอิมิยะพวง bamboo work
 14. ร้านค้าสึชิยะ
 15. Doi Tobacco shop
 16. Tomii Gofukuten
 17. (ชิ) ร้านสิ่งที่ใช้สวมเท้าร้านโทะมิทะ
 18. Tomiya
 19. Toyoda Shoten บริษัทมหาชนจำกัด
 20. Toraya
 21. นะริเดะนยุคิฮะนเชียวจิ
 22. (ชิ) ร้านเครื่องดินเผาร้านนะรุเกะ
 23. Hasegawa Gofukuten (Hasegawa Clothing Store)
 24. ร้านค้าฮะเซะกะวะ
 25. ร้านค้าฮะเซะกะวะ
 26. ร้านค้าฮะเซะกะวะ
 27. ร้านเครื่องสำอางร้านฮิโนะ
 28. Fukujyuen
 29. ร้านค้าฟุจิคุระ
 30. Mame No Fukudaya
 31. ฟุจิซะคิมะรุเซะบริษัทมหาชนจำกัด
 32. มะรุมิยะ
 33. คิว﨑*ซะน
 34. อาคารการรวมโยะเนะดะคะเมะระหน้าสถานี
 • คูปอง FEEL นาริตะ
 • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Plum Blossom Festival

วันเสาร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนมีนาคม

Narita Drum Festival

วันเสาร์ที่ 30 เดือนตุลาคมปีค.ศ. 2021 วันอาทิตย์วันที่ 31 : กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด