ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

การผลิตอาหาร

 1. วิหารคะเมะทะนิ
 2. ร้านทะโระ bowl of shaved ice with boiled adzuki beans หวาน
 3. Goto Koujiya
 4. Goto Dangoya
 5. ร้านขนมแบบฝรั่งบ้านโคะมะสึ
 6. หมู่บ้านของดอกไม้ใบผักบริษัทมหาชนจำกัด
 7. ร้านค้า * เซ็มเบอะเบะ
 8. *โอะคุโฮะนเทะน
 9. ร้านภูเขานาริตะสวนการเลี้ยงผึ้งต้นสนบริษัทมหาชนจำกัด
 10. Takasho Honten บริษัทมหาชนจำกัด
 11. ทิเอะฟุเคะอิบริษัทมหาชนจำกัด
 12. Narita Goma Fukudo private elementary school of the Edo period บริษัทมหาชนจำกัด
 13. อาหาร Taxco บริษัทมหาชนจำกัด
 14. ร้านค้าโทะมุระ
 15. Narita Yanagiya Honten บริษัทมหาชนจำกัด
 16. อาหารฟุจิการรวม
 17. ร้านดอกฟุจิบริษัทมหาชนจำกัด
 18. ร้านสีเขียวสำนักงานใหญ่บริษัทมหาชนจำกัด
 19. ถั่วลิสงมิยะโนะ
 20. ร้านยะมะชิโระ
 21. Yonebun บริษัทมหาชนจำกัด
 22. กลุ่มผู้ค้าข้าว
 • คูปอง FEEL นาริตะ
 • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Plum Blossom Festival

วันเสาร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนมีนาคม

Narita Drum Festival

วันเสาร์ที่ 30 เดือนตุลาคมปีค.ศ. 2021 วันอาทิตย์วันที่ 31 : กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด