ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

รู้นาริตะแล้ว

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ตำบล มนเซนโจของ Naritasan Shinshoji Temple และเมือง International Tourist ที่มี Narita International Airport

แนะนำเกี่ยวกับ Naritasan Shinshoji Temple ที่มีชื่อเสียงและตำบล มนเซนโจ Sogo Reido Sanctuary ที่คุณโซะโก, ซะคุระพลเมืองความยุติธรรมถูกบวงสรวงสถานีรถไฟศูนย์กลางเปล่าของญี่ปุ่นเสน่ห์หลากหลายของนาริตะเช่น Narita International Airport เป็นต้นในฐานะ hallowed ground ยาวนาน

ที่ที่อำเภอ นะริทะไม่มา

map.jpg

ประมาณ 214 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ประชากรที่อำเภอ นะริทะตั้งอยู่ที่พื้นที่ราบสูงทิศเหนือทั้งหมดของบริเวณศูนย์กลางของ North จังหวัด ชิบะ และทิศตะวันตกติดกับ Lake Imba ถึงโทะเนะกะวะทิศเหนือเป็นเมืองประมาณ 130000 คน ไปเจริญรุ่งเรืองส่วนใหญ่ Naritasan Shinshoji Temple ที่มีชื่อเสียงและ family temple Sogo Reido Sanctuary ของโซะโก, ซะคุระที่พยายามเพื่อคนธรรมดาสามัญสมัยเอโดะในฐานะ hallowed ground ยาวนานในฐานะ temple town ลักษณะที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นเป่าสถานีรถไฟศูนย์กลาง Narita International Airport ของญี่ปุ่น และต้อนรับลูกค้าของประมาณ 14,000,000 คนรายปีในฐานะเมือง International Tourist ปีค.ศ. 2016 อำเภอ นะริทะ สภาพทิวทัศน์บ้านเมืองเรื่องราวทิศเหนือโนะที่รู้สึกถึงเอโดะโนะริยุคิ ทิศเหนือ 4 เมืองเอะโดะทั้งหมด ทั้งหมด" รับการรับรองมรดกญี่ปุ่นด้วยกันกับอำเภอ ซะคุระอำเภอ คะโทะริอำเภอ เชียวชิ เป็นเมืองที่เสน่ห์ดั้งเดิมที่เพลิดเพลินกับการเดินเล่นของสภาพทิวทัศน์บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยอารมณ์เอโดะในฐานะ "เอโดะ" ที่ใกล้ที่สุดจากโลกและเสน่ห์บรรยากาศเป็นสากลที่มั่งคั้งประสานกัน

Naritasan Shinshoji Temple

พื้นดินของการเชื่อที่ 3 คับคั่งไปด้วยลูกค้าการขอพรประมาณ 3000000 คนมากกว่า 10,000,000 คนรายปีวันวันปีใหม่

Naritasan Shinshoji Temple ที่เป็นที่คุ้นเคยที่ชื่อเล่นของ " Fudo ท่านของนาริตะ" เป็นโมะโทะยะมะที่มีขนาดใหญ่ของฝ่ายภูเขา Shingon Buddhism ความรู้ ที่ sacred place ที่โดดเด่นทั่วประเทศที่ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์มากกว่า 1,000 ปีตั้งแต่ founder ลูกค้าการขอพรมากกว่า 10,000,000 คนรายปีไปเยี่ยมชม 3 คับคั่งไปด้วยลูกค้าการไปวัดครั้งแรกของปีใหม่ประมาณ 3000000 คนวันวันปีใหม่ และภาคภูมิใจในที่ 1 ทั่วประเทศเป็นวัดในศาสนาพุทธ 5 หลังของเจดีย์ Deva gate ex-voto gallery สามชั้นถูกทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศกำหนดเช่นเชียะคะโดะวิหารความสว่างที่เป็นศาลาใหญ่เก่า 5 หลังถูกทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญกำหนดครั้งละเยอะๆ ที่วัด 1 ด้วยไม่เคยมีมาก่อนอย่างยิ่ง และรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมวัด in early modern times กลายมามีบทบาทมีค่า ย่างเข้าสู่ 1,080 ปีการเปิดฐานปีค.ศ. 2018 และ exhibiting a Buddhist image ขนาดที่ระลึกถูกครอบครอง ตลอดระยะเวลา exhibiting a Buddhist image ที่มีขนาดใหญ่ที่ขอรับความสัมพันธ์ 10 ปีละครั้ง กิจกรรมร่วมสนุกที่หลากหลายได้รับการจัดที่ภูเขานาริตะ

Naritasan Shinshoji Temple goma การสวดมนต์

สถานที่ของการอวยพรที่ดำเนินต่อไปตั้งแต่จุดสูงสุดสมัยเฮอันของการท่องเที่ยวที่ภูเขานาริตะ

ถูกสั่งให้ ทำ Naritasan Shinshoji Temple กว่าจักรพรรดิเทอมสมัยเฮอัน และมีลาง founder ที่ว่าให้การก่อจลาจลของมะซะคะโดะโนะราบบรรจบกันเพราะการสวดมนต์ goma ตั้งแต่ founder การสวดมนต์ goma ต่อเนื่องกันอย่างแข็งขันตลอดทั้งวันที่ภูเขานาริตะด้วย การสวดมนต์ goma เป็นงานพิธีของศาสนาพุทธลึกลับบทภาวนาที่ภาวนาให้ God of the Fire เรื่องขอร้องของผู้การขอพรกระทำ ใครๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วย goma การสวดมนต์ที่ถูกครอบครองทุกวันในวิหารที่ศาลาใหญ่นาริตะ Yamadai และมาเยี่ยมได้

ละครคาบูกิอำเภอ นะริทะวาตู

Naritasan Shinshoji Temple และขอบที่ลึกของบ้านอิชิคะวะ ดะนจิวโระ

บ้านอิชิคะวะ ดะนจิวโระและ Naritasan Shinshoji Temple ที่เป็นที่รู้จักทางด้านชื่อของ "ร้านนะริทะ" ถูกผูกเข้าด้วยกันที่สายสัมพันธ์ของการเชื่อนาริตะภูเขา God of Fire ตั้งแต่ Genroku era เอโดะ และเผ่าพันธุ์หนึ่ง Ichikawa ครอบครัวหลักมาเยี่ยมในภูเขานาริตะทุกจุดหักเห ดะนจิวโระละครคาบูกินักแสดงชายคนรุ่นแรกที่ชนะความนิยมในสมัยเอโดะไม่มีเด็กมาก และภาวนาให้ภูเขานาริตะที่ศรัทธาตั้งแต่บรรพบุรุษ ก็ได้เด็ก (ดะนจิวโระ this and the other worlds ตา) ตั้งหน้าตั้งตาคอย ดะนจิวโระรุ่นแรกดีใจกับเรื่องมหัศจรรย์นี้มาก และอกแสดงละครคาบูกิเกี่ยวกับ God of Fire นาริตะการแสดงละคร ก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม เนื่องจากนี่เริ่มใช้ชื่อของ "ร้านนะริทะ" แล้ว เพราะการทำกิจกรรมของดะนจิวโระ Fudo นาริตะเป็นที่รู้จักดีที่ผู้คนจำนวนมาก และการขอพรภูเขานาริตะแพร่กระจายออกไปท่ามกลางคนธรรมดาสามัญเอโดะ พอเชือกถอดประวัติศาสตร์ไป มีเรื่องเล่าที่รู้สึกถึงบ้านอิชิคะวะ ดะนจิวโระและความลึกของความสัมพันธ์กับภูเขานาริตะเป็นจำนวนมาก และมีพื้นดินของความเกี่ยวดองบริเวณรอบๆ ภูเขานาริตะ ไปเยี่ยมชมโมะโทะอิชิที่ภูเขานาริตะพิธีการการเปิดฐาน 1,070 วันครบรอบปีที่ระลึกและเคะสึโคะนโฮะสึเกะ และที่อำเภอ นะริทะ กำหนดคุณค่า 13 อิชิคะวะ ดะนจิวโระตาลึกที่คุ้นเคยถึง "อำเภอ นะริทะเครื่องนำทาง" ผ่านคุณดะนจิวโระที่แบกรับศิลปะดั้งเดิมการรับช่วงวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ส่งเสน่ห์ของนาริตะไป

(External link) อำเภอ นะริทะวาตูละครคาบูกิ

สวนสาธารณะภูเขานาริตะ

ธรรมชาติสวยตามฤดูกาลและสวนสาธารณะที่สงบสุข

สวนสาธารณะกว้าง 165,000 ตารางเมตรกว้างออกไปข้างหลัง Naritasan Shinshoji Temple ต้นอุเมะและต้นซากุระฤดูใบไม้ผลิสีเขียวหน้าร้อนประชาชนที่จำนวนมากในฐานะที่พักพิงใจที่เพลิดเพลินกับสีหน้าตามฤดูกาลเช่นใบเมเปิ้ลใบไม้ร่วงเป็นต้นได้และลูกค้าการขอพรของภูเขานาริตะไปเยี่ยมชม ใบเมเปิ้ลที่เปลี่ยนสีต้นเดือนเดือนธันวาคมตั้งแต่กลางเดือน 11 ทุกปีที่ผ่านมาย้อมทั้งสวนสาธารณะในสีผ้ายก และเทศกาลใบเมเปิ้ลได้รับการจัด เป็นจุดมีชื่อเสียงที่คนจำนวนมากชุมนุมในฐานะสถานที่ที่มีชื่อเสียงการท่องเที่ยวในวันหยุดที่เพลิดเพลินกับใบเมเปิ้ลนอกโตเกียว นอกจากนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีชื่อเสียงของต้นอุเมะด้วย และเพลิดเพลินกับความงดงามเวลาได้ ขณะรู้สึกถึงความเป็นญี่ปุ่นที่แท้จริงด้วย outdoor tea ceremony" ของเทศกาลต้นอุเมะที่ถูกทำในช่วงเวลาที่ดอกไม้ของบะอิรินเบ่งบาน และครบ

Naritasan Omotesando Street

เดินเล่นที่สภาพทิวทัศน์บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยอารมณ์เอโดะ

หน้าสถานีนะริทะของ JR และ Keisei โอะโมะเทะซะนโดะเพื่อประมาณ 800 เมตรไปเจริญรุ่งเรืองถึง outer gate Naritasan Shinshoji Temple ในฐานะตำบล มนเซนโจตั้งแต่อดีตของเอโดะ ตึกที่เต็มไปด้วยอารมณ์เรียง และสีเข้ม และยังคงเหลือเค้าหน้าของสมัยเอโดะไว้

สถานที่รับประทานอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่เสิร์ฟอาหารผลผลิตเฉพาะท้องถิ่นปลาไหลของอาหารของนาริตะเชื่อมชายคา และยอมรับลูกค้าการขอพรที่จำนวนมากตลอดปี และให้ดูความคึกคักที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา

Narita International Airport

ทางเข้าออกเปล่าของญี่ปุ่น

จำนวนผู้ใช้รายปีของ Narita International Airport คือ 39,000,000 คน เชื่อมต่อเมือง 110 กับญี่ปุ่นจากพื้นที่ 38 ประเทศ 3 ของโลก และมีการมีตัวตนใหญ่ในฐานะ " Narita Airport Connecting ญี่ปุ่น to the World" ในปัจจุบันที่สนามบินฮาเนดะถูกทำให้กระจายไปทั่วโลกด้วย นอกจากนั้นเน็ตเวิร์คเส้นทางการบินในประเทศถูกเชื่อมต่อกับเมือง 18 ด้วย และจากนี้ไปมีกำหนดการความเต็มพร้อมมากขึ้นด้วย ความนิยมแพงในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวด้วย และดูการนำเครื่องบินขึ้นและบินลงของรันเวย์และเครื่องบินที่มีพลังได้อย่างเสรีจากเครื่องเล่นเทปทัศนศึกษาของสถานีปลายทาง และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ตอนกลางคืนสวยที่แก๊งแตกต่างจากกลางวันได้ด้วย นอกจากนั้นร้านที่ท่าอากาศยานนานาชาติเท่านั้นแสดงดัมเบลล์ และแต่ละสถานีปลายทางเพลิดเพลินกับการซื้อของและอาหารโลกาภิวัตน์ได้

อาหารของนาริตะ

วัฒนธรรมการกินอาหารที่สะท้อนสภาพอากาศและประวัติศาสตร์

มีวัฒนธรรมการกินอาหารที่น่าหลงใหลที่สะท้อนสภาพอากาศและประวัติศาสตร์ของที่ดินในนาริตะ ดูเหมือนว่าจะเริ่มเป็นที่รู้จักเหนือสิ่งอื่นใดในฐานะ "เมืองของปลาไหล" แล้ว เพราะทำปลาไหลกับสินค้าเป็นอาหารการให้การต้อนรับด้วยความยินดีกับลูกค้าการขอพร ตอนอาหารปลาไหลมีชื่อเสียง และนะริเดะนเคะอิเป็นที่นิยมสมัยเอโดะ ท่ามกลางร้านในโอะโมะเทะซะนโดะของ Naritasan Shinshoji Temple ร้านอาหารจำนวนมากยังใส่อาหารปลาไหลเข้าไปข้างในเมนู ผักดองเช่น "แช่ปืนสั้น" ที่ใช้ม้วนต้นชิโสะและพริกสีฟ้าให้น้อยลงในขนมญี่ปุ่นเช่นขนมโยคันและบวบที่ขุดขึ้นมา และดองเป็นที่รู้จักในฐานะแบบมาตรฐานทั่วไปของของฝากนาริตะนอกจากนั้นด้วย นอกจากนั้นธุรกิจฟาร์มโคนมที่ทำการปลูกข้าวและถั่วลิสงการผลิตของผลิตผลทางการเกษตรเช่นมันเทศเป็นต้นการตกปลาของ freshwater fish ที่ Lake Imba ทิศเหนือ Shimousa Imperial Stock Farm ที่ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์มีชีวิตอยู่ได้จุดกำเนิดเฟื่องฟูด้วย

โปรแกรมการเปลี่ยนสายเครื่องบิน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 การท่องเที่ยวของโปรแกรมสนามบินนาริตะการแวะสนามบินของประเทศระหว่างทางเพื่อเปลี่ยนเครื่อง & สิ่งค้ำถูกหยุดแบบชั่วคราว

การประชุมการเยือนญี่ปุ่นการท่องเที่ยวการส่งเสริมสนับสนุนของนักท่องเที่ยวการแวะสนามบินของประเทศระหว่างทางเพื่อเปลี่ยนเครื่องดำเนินการ " Narita Transit Program" โดยมีเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวการขึ้นต่อของสนามบินนาริตะเพื่อเชื่อมโยงกับการกระตุ้นให้คึกคักของพื้นที่ย่านสนามบินนาริตะและการท่องเที่ยวการเยือนญี่ปุ่นถัดไป จะเริ่ม " Narita Airport Transit & Stay Program" ที่เพิ่มโดยมีเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่ค้างคืนที่พื้นที่ย่านสนามบินนาริตะตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2017 เพื่อที่จะวางแผนการใส่เข้าไปข้างในของอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวการเยือนญี่ปุ่นคนต่างชาติที่การเพิ่มขึ้นที่มากขึ้นกว่าภายภาคหน้าถูกคาดการณ์
ให้เข้ากับการเริ่มต้นของ " Narita Airport Transit & Stay Program" และการกระจายสินค้าของแผ่นพับโฆษณาเวลานอกโตเกียว " 50 things to do in Narita" ที่แนะนำการเพิ่มของโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่เช่น "การท่องเที่ยวการต้อนรับนาริตะการคัดเลือกรถโดยสารประจำทาง" ที่หมุนไปโดยรถบัสนำเที่ยวตามเวลาที่กำหนดที่เข้าร่วมได้แบบรับคำโดยง่ายมากกว่าเดิมและเสน่ห์การท่องเที่ยวของพื้นที่ย่านสนามบินนาริตะแผนที่มัคคุเทศก์ถูกทำด้วย
จากนี้ไปร่วมมือกับทุกท่านท้องถิ่นของย่านสนามบินนาริตะ และเพิ่มความเต็มพร้อมและโปรโมชั่นมากขึ้นของเนื้อหาการท่องเที่ยวให้มากขึ้นไปด้วย

Narita Airport Transit & Stay Program (External link)

[ติดต่อเราเกี่ยวกับเนื้อหาคอร์ส]

  • ทีอีแอลสมาคมการเลื่อนตำแหน่ง Narita International Airport มูลนิธิทั่วไป: 0476-34-6333

[ติดต่อเราเกี่ยวกับตามเวลาที่กำหนดรถบัสนำเที่ยว "การท่องเที่ยวการต้อนรับนาริตะการคัดเลือกรถโดยสารประจำทาง" ]

  • JR รถโดยสารประจำทางเขตคันโตแผนกจัดการทั่วไป (การประชาสัมพันธ์) บริษัทมหาชนจำกัดทีอีแอล: 03-5334-0860