ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

สัมผัสประสบการณ์

อยากทำประสบการณ์ที่เล็กน้อยแตกต่างกันโดยปกติ คนอย่างนั้น ประสบการณ์ copying of a sutra ของวัดเป็นอย่างไรบ้าง copying of a sutra เป็นการปฏิบัติธรรม ที่ว่าคัดลอกพระสูตรที่กลายเป็นแบบอย่างลงโดยพู่กัน เรื่องจำนวนมากเช่นการผ่อนคลายหรือการขึ้นไปการจดจ่อสมาธิที่ทางจิตใจและร่างกายที่การปฏิบัติธรรมและเรื่องที่ ถึงมักจะดูยาก พอฟัง แต่คนครั้งแรกก็มีประสบการณ์ได้แบบรับคำโดยง่าย และเขียนไปที่อักษร 1 ตัวอักษร 1 ตัวความระมัดระวังดี การจองไม่จำเป็น และมีที่ที่เข้าร่วมได้โดยมือเปล่าด้วย ใช้เวลาที่ถูกสืบสวนใจด้วยประสบการณ์การปฏิบัติธรรมเล็กจิ๋วกันเถอะ