ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ประสบการณ์ copying of a sutra ฉัน

ได้ยินว่า รู้สึกต่อ 2 คนสตรีของการทำงานโรงแรม ที่ว่ามีประสบการณ์ copying of a sutra จริงๆ

คุณยุมิมะโคะโทะ เซะคิ

copying of a sutra เป็นประสบการณ์ครั้งแรก

กับตัวเอง รู้สึกเหมือนกับเรื่องของโลกไกล

อักษรถูก standard size Japanese paper พิมพ์อย่างง่ายดาย และเข้าไปได้อย่างราบรื่น พอเริ่มเขียนจริงๆ และเวลาผ่านไปในชั่วพริบตาเดียวแล้ว กลิ่นหอมของธูปสบาย และสถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้โดโจ copying of a sutra รู้สึกว่า ตัวเองอยู่ที่โลกประจำวันไม่

เวลาคัดลอกคัมภีร์พระไตรปิฎก a sutra อีกครั้ง คิดว่า ความหมายของอักษรที่ถูกเขียนรู้จักกันได้ด้วย มีประสบการณ์ที่มีค่ามากได้ และดี

ถึงนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันคัดลอกคัมภีร์พระไตรปิฎก a sutra ด้วย แต่มีโอกาสที่คัดลอกคัมภีร์พระไตรปิฎก a sutra บังเอิญที่สถานที่ทำงาน และท้าทาย

เคยฟังเรื่องเล่า ที่ว่ามีประสิทธิภาพ ในกระตุ้นสมองที่ไหนสักแห่ง ถึงมีความสนใจที่ copying of a sutra แต่มีพู่กันที่ไม่ใช้โดยปกติ และตื่นเต้นอย่างยิ่ง

พอคัดลอกคัมภีร์พระไตรปิฎก a sutra เป็นประมาณ 20 นาที คิด ถูกกอดกลิ่นหอมของธูป และมีความรู้สึกไร้กังวลที่มีอยู่ในป่า และทำได้ให้สดชื่น

มีประสบการณ์เช่นนี้ได้ เพราะภูเขานาริตะใกล้ๆ และขอบคุณ

คุณเคะอิโคะ โอะกุระ

ทั้ง 2 คนเป็นสภาพที่ใช้เวลาเวลาที่สำคัญขึ้นด้วยประสบการณ์ copying of a sutra

จนถึงผู้หญิงนักศึกษาและคนสูงวัยที่มีส่วนขับเคลื่อนในสำนักงานเช่นนี้ในหนังสือของความสนิทสนมผู้คนที่ชอบ copying of a sutra เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน โดยไม่มีความเกี่ยวข้อง เพื่ออย่ามี และอยู่

  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Eel Festival

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม - วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม

Naritasan Mitama Festival, Bon Dance Festival

วันเสาร์วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม - วันที่ 24 

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

วันที่ 28 ทุกเดือน (พักผ่อนเดือนมกราคม)

ดูรายละเอียด