ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

อาหารของฝาก

พูดถึงนาริตะ "ปลาไหล" และ "ขนมโยคัน" มีชื่อเสียง แต่ไม่ใช่นั่นเท่านั้น พอสืบหาอาหารและวัฒนธรรมการกินอาหารดั้งเดิมที่ถูกธรรมชาติที่มั่งคั้งของนาริตะเลี้ยงดู น่าจะค้นพบเสน่ห์ของนาริตะใหม่ที่ไม่รู้ถึงตอนนี้ได้ ถ้ากิน 1 องศาที่อยากกินจากของมีค่าตามมาตรฐานทั่วไปที่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอยากลิ้มรส ถ้ามานาริตะถึงของชั้นเยี่ยมที่แอบซ่อนครั้งหนึ่ง แนะนำเกี่ยวกับอาหารนาริตะที่ลืมไม่ลง ช่วยทำให้เป็นการอ้างอิงของการเลือกของฝาก เวลาไปเยี่ยมชมนาริตะด้วย

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Drum Festival

วันเสาร์ที่ 15 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2023 วันอาทิตย์วันที่ 16

slider.jpg

Naritasan Flower Festival

วันที่ 8 เดือนเมษายน

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

สถานที่ตำบล ฮะนะซะคิโจ regular assembly หนังสือคู่มือ (ที่มีขึ้นวันเสาร์ที่หนึ่ง) อุดมสมบูรณ์ที่จัดงาน door front (ที่มีขึ้นทุกเดือนวันที่ 28 )

ดูรายละเอียด