ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ฉบับพิเศษตลาด

ธีมปาร์คของอาหารที่ตลาดนาริตะที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาสนับสนุนนิสัยการบริโภคของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นาริตะ ผักและผลไม้ผลิตผลทางทะเลของท้องถิ่นสดเรียงแบบเป็นแถว และเทศกาลสนุกเช่นการแสดงการรื้อถอนหรือการชุมนุมจับสลากของปลาทูน่าถูกทำวันเปิดสู่สาธารณะที่ผู้คนทั่วไปเข้าเรียนได้ หลังจากเพลิดเพลินกับการซื้อของ ขณะฟังคำแนะนำของมืออาชีพของอาหารเพลิดเพลินกับอาหารตลาดที่สถานที่รับประทานอาหารในเขตที่ดินของตลาด ซื้อ และกิน และแนะนำตลาดนาริตะที่ขี้เกียจได้