ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

copying of a sutra ของภูเขานาริตะ

ที่ Naritasan Shinshoji Temple มีประสบการณ์ copying of a sutra ได้ในสถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้โดโจ copying of a sutra (ไดโตะสันติภาพข้างใน)
เครื่องใช้ภายในบ้านเช่นพู่กันและกระดาษ copying of a sutra ถูกเตรียมหมดเลย และนำพู่กันใช้ได้กลับบ้านที่ระลึก

เพื่อได้สมาธิจิตใจหรือ act of charity และได้รับกำไรของในฐานะวิธีที่ถ่ายทอดเรื่องขอร้องของตัวเองถึงคุณพระพุทธเจ้าและ God of the Fire ลืมความจอแจปัจจุบัน และหันหน้าออกไปทางคุณพระพุทธเจ้าอย่างรอบคอบดีไหม

การแนะนำของสถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้โดโจ Naritasan Shinshoji Temple copying of a sutra

สถานที่และโต๊ะประชาสัมพันธ์ สถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้โดโจ copying of a sutra (ชั้น 1 ในไดโตะสันติภาพ)
เวลา 8 นาฬิกา - 15 นาฬิกา (เวลาที่การเสร็จสิ้นปิด)
ค่า money offered to God 2,000 เยน (ช่วยได้ในการรับวันนั้น)
วิธีการสมัคร

เลือก "สมาคม copying of a sutra" ของวันการเข้าร่วมความประสงค์จากแบบฟอร์ม copying of a sutra การจอง และช่วยเสนอ

https://www.naritasan.or.jp/lecture/shakyo/ (External link)

หัวเรื่อง copying of a sutra อักษร 278 ตัว Pajna-para-mita sutra มี 1 เล่ม
(ประมาณ 1 ชั่วโมงเวลาที่ต้องใช้)
อักษร 10 ตัวลำ " copying of a sutra ลำของมีค่า" ของมีค่า
(ประมาณ 10 นาทีเวลาที่ต้องใช้)
การสอบถาม เจ้าหน้าที่ copying of a sutra Naritasan Shinshoji Temple
〒286-0023
1, นะริทะ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ
0476-22-2111 ทีอีแอล
FAX 0476-24-2210
8 นาฬิกา - 16 นาฬิกา [เปิดบริการทุกวัน]
  • เครื่องใช้ภายในบ้านซึ่งจำเป็นจัดเตรียมไว้ครบถ้วนในสถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้โดโจ และทำบรรทัด copying of a sutra ได้ที่ที่นั่งเก้าอี้ ( 50 ที่)
  • ผู้เริ่มต้นมีการอบรมสั่งสอนของธรรมเนียม copying of a sutra ด้วย
  • นำพู่กันได้กลับบ้านที่ระลึก
  • กระดาษ copying of a sutra ถูกคุณ storehouse for keeping the Buddhist scripture ไดโตะชั้น 3 สงบแสดง dedicating a copied sutra ของหลังจากการสวดมนต์ goma ที่ศาลาใหญ่ใหญ่
  • งานวัดของวันที่ 28 ได้รับการเทศน์ได้ทุกเดือนตั้งแต่ 10 โมงเช้า
  • ช่วยแจ้ง เพราะคนที่ไม่ชอบ writing brush ก็ทำปากกาหัวไฟเบอร์หรือปากกาได้
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Eel Festival

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม - วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม

Naritasan Mitama Festival, Bon Dance Festival

วันเสาร์วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม - วันที่ 24 

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

วันที่ 28 ทุกเดือน (พักผ่อนเดือนมกราคม)

ดูรายละเอียด