ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

โฮะนเชียวลานกว้างทะมะชิบริเวณใกล้เคียง / door front

จุด last arrival ของโอะโมะเทะซะนโดะที่ outer gate สูงตระหง่านอยู่ในระดับสูง

พอลงเนินเขาไปจากนะคะเชียว เห็น outer gate นาริตะภูเขาที่กลายเป็นจุด last arrival ของโอะโมะเทะซะนโดะในที่สุด สถานที่ที่ลูกค้าการขอพรที่อุ้มแต่ละความคิดจากสถานที่ที่หลากหลาย และไปเยี่ยมชมภูเขานาริตะร่วมกับ 1 อันเป็น outer gate นี้ ลูกค้าการขอพรมาแล้วไปเช่นเดียวกันตลอด และบริเวณใกล้เคียงนี้คับคั่งมากเดือนการขอพรของเดือนกันยายนสุดสัปดาห์และเดือนมกราคมเดือนพฤษภาคม

outer gate ภูเขานาริตะ

outer gate ที่ทำด้วยต้นเซลโคว่าทั้งหมดที่ให้ดูลักษณะท่าทางที่ขึงขังในฐานะสถานีรถไฟศูนย์กลางของ Naritasan Shinshoji Temple ถูกทำระคุเคะอิโดยให้เข้ากับ " exhibiting a Buddhist image ขนาดภูเขานาริตะที่ระลึกการเปิดฐาน 1070 วันครบรอบปี" ที่จัดขึ้นปีค.ศ. 2008 และทำหน้าที่ผูกภูเขานาริตะและ temple town มีลานกว้าง door front ก่อน outer gate และกลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของลูกค้าการขอพร

ไกด์อาสา

ที่หอประชุมนาริตะ Yamashin การกลั่นแกล้งหันหน้าเข้าหาลานกว้าง door front ยอมรับการจองของไกด์อาสาที่ขอให้ช่วยนำเที่ยวรอบๆ บริเวณของ Naritasan Shinshoji Temple ที่ฟรีได้ สัมผัสเสน่ห์ลึกของชินเชียวจิได้ เพราะหมุนไปกับคุณมัคคุเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับที่ภูเขานาริตะถึงทุกซอกทุกมุม

จุดที่แนะนำ

กาแฟที่เพิ่งบดของคั่วตนเองในข้างหน้า outer gate

ที่ " HOUEI COFFEE" ที่ข้างหน้า outer gate ภูเขานาริตะ ตนเองย่างเมล็ดกาแฟเลือกอย่างระมัดระวัง และบด และยืน และรับใช้ และจัดหากาแฟแนวตั้ง นอกจากกาแฟการผสมที่แลกเปลี่ยนถั่วแบบหมุนเวียนทุกวัน caffe latte ที่เต็มไปด้วยนมที่แนะนำด้วย

รายการร้านค้า