ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

นาริตะวิทยุ

 

ส่งนาริตะไปยังโลกที่นาริตะวิทยุ!

นาริตะสังคม FM สถานีกระจายเสียงวิทยุ ที่เริ่มที่พื้นที่ทิศเหนือทั้งหมดด่างในอำเภอ นะริทะวันที่ 27 เดือนธันวาคมปีค.ศ. 2014

เช่นข้อมูลภัยพิบัติที่ส่งข้อมูลที่ที่แม่นยำ และที่เหมาะสมไป ตอนที่ภัยพิบัติ เป็นสถานีวิทยุของการเกาะติดนาริตะที่ส่งข้อมูลที่หลากหลายเช่นการท่องเที่ยววัฒนธรรมข้อมูลที่เป็นที่นิยมข้อมูลการดำเนินชีวิตที่ช่วยหัวข้อและการใช้ชีวิตจวนเจียนเป็นต้นให้

คลื่นความถี่ของวิทยุคือ 83.7 MHz
บริเวณโดยรอบการออกอากาศเป็นในอำเภอ นะริทะและหมู่บ้าน ตำบล และ อำเภอบางอันใกล้เคียง จัดการด้วยการออกอากาศ simultaneous ของอินเตอร์เนตในฐานะมาตรการอาการหูหนวกพื้นที่

นาริตะวิทยุทำการออกอากาศให้เป็นเทศกาล และแสวงหาวิทยุให้ดูไป
satellite studio ที่ถือว่ายากถูกติดตั้งที่แต่ละแห่งในนาริตะที่สถานีกระจายเสียงสังคม FM ดั้งเดิม
ไม่ใช่จากสตูดิโอสำนักงานใหญ่ และส่งข้อมูลสนุกให้เรื่อยๆ จาก satellite studio เช่น AEON MALL Narita Narita Yume Bokujo (Narita Dream Dairy Farm) ด้วย

รายการของการออกอากาศดาวเทียมเป็น AEON MALL Narita MILESTONE SUNDAY แบบ (เวลาออกอากาศ: วันอาทิตย์ 12 นาฬิกา - 15 นาฬิกา) ที่ส่งให้จาก STUDIO แพะบ่อน้ำพุร้อนสาขาแบบยุเมะโบะคุ (เวลาออกอากาศ: วันจันทร์วันศุกร์... 10 นาฬิกา - 12 นาฬิกา) ที่ส่งให้จาก Narita Yume Bokujo (Narita Dream Dairy Farm) และ AEON MALL Narita
ด้วยรายการ บอกเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดเช่นเทศกาลและข้อมูลการต่อรองในพื้นที่เป็นต้นที่เวลาจริง

ดนตรีที่ทำพูดถึงสิ่งหนึ่งของความสนุกสนานของวิทยุ ♪ เพลิดเพลินกับชาร์จฮิตแบบรับคำโดยง่ายได้
นะริทะวิทยุรับสมัครดนตรีการเรียกร้องจากทุกท่านของผู้ฟังไปด้วย
ไม่เพียงแต่เพลงใหม่ล่าสุดเท่านั้น! เพลงดังที่คุ้นเคยในอดีตและศิลปินของท้องถิ่นมีลักษณะด้วย
?! ที่ไม่ฟังที่สถานีอื่น แนะนำดนตรีบ้าคลั่งไปเรื่อยๆ ด้วย
ให้ความคิดแก่ดนตรีที่ชอบของทุกท่าน และขอร้องดีไหม

กระโดดจากสตูดิโอสำนักงานใหญ่ภายนอกอย่างนี้! ตั้งเป้าหมายไปที่การกระจายเสียงทางวิทยุของแบบการขับรถเทศกาลที่โบก และดูเหมือนว่าจะเคลื่อนที่ไปมากับทุกท่านของผู้ฟังโดยตรง เพราะส่งข้อมูลไปถึงแม้จะเป็นความสนุกสนานพร้อมกับทุกท่านจาก satellite studio และสถานที่จัดงานภายในเมือง

นอกจากนั้นจากสตูดิโอสำนักงานใหญ่ รวบรวมร้านและข้อมูลการเปิดของหัวข้อของนาริตะข้อมูลที่เพิ่งประจำฤดูกาลที่สุดคุ้มค่าเช่นเทศกาลด้วยการพัฒนาที่ใช้แรงผลักดัน และแนะนำไป

satellite studio ของ AEON MALL Narita
เพลิดเพลินกับการออกอากาศระหว่างช้อปปิ้งกันเถอะ♪

Narita Yume Bokujo (Narita Dream Dairy Farm) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงของนาริตะ
การติดต่อกับสัตว์สนุก
เมะเอะชิมิดะที่การออกอากาศสบาย♪

กลับมาที่หัวแถวของหน้า

 

นะริทะวิทยุที่ก็เพลิดเพลินกับอินเตอร์เนตได้

ที่นาริตะวิทยุ ดำเนินการการออกอากาศ simultaneous ของอินเตอร์เนตและการส่งภาพเคลื่อนไหวอันเนื่องมาจาก Ustream
การออกอากาศ simultaneous คือโครงสร้างที่ส่งรายการวิทยุที่ถูกถ่ายทอดด้วยคลื่นดินพร้อมๆ กันโดยสื่อมากกว่าหนึ่งเช่นข้างบนอินเตอร์เนตเป็นต้น
ที่นาริตะวิทยุ ส่งเวลาเดียวกันอันเนื่องมาจากอินเตอร์เนต
ส่งเนื้อหาการออกอากาศเวลาเดียวกับการออกอากาศนี้โดยใช้การกระจายสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของอินเตอร์เนต และส่งข้อมูลของนาริตะไปไปไปที่ทั่วโลก
การออกอากาศทั้งหมดเวลาเดียวกันระดับโลกกลายเป็นการลอง ที่เริ่มที่ญี่ปุ่น และพยายามท้าทายรูปร่างของสื่อการดำเนินชีวิตใหม่

เพลิดเพลินกับนาริตะวิทยุที่อินเตอร์เนตกันเถอะ!
การออกอากาศ Ustream จากนี่! (เสียงแพร่กระจาย)

http://www.ustream.tv/channel/radionarita-a-studio (External link)

การกระจายเสียงทางวิทยุนานาชาติ
International Radio Broadcasting corp.
การอ้างอิง ทีอีแอล: 0476-33-7848
โฮมเพจทางการ