ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

จุดจุดท่องเที่ยวสำคัญ & กำไรของ Naritasan Shinshoji Temple

ในบริเวณภูเขานาริตะ มี Buddhist monastery temple buildings จำนวนมากเช่น Deva gate ที่เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญประเทศที่กำหนดวิหารความสว่างเชียะคะโดะ ทุกมิโดะ เอาสิ่งชั่วร้ายโชคดีออก และเรียก พอมีการประสบความสำเร็จในชีวิตความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจกำไรที่หลากหลายเช่นการบรรลุเป้าหมายความรักเป็นต้น และรวบรวมการเชื่อของผู้การขอพร นอกจากนั้นสวนสาธารณะกว้างนาน ( 165,000 ตารางเมตร) ถูกบำรุงรักษาสำหรับประมาณ 3.5 อันโตเกียวโดม และใช้เวลาที่ใจสบายใจได้

outer gate

สถานีรถไฟศูนย์กลางของภูเขานะริทะที่ไปรับผู้การขอพรจำนวนมาก

สร้างขึ้นปีค.ศ. 2008 เพราะโปรเจ็คในโอกาสครบรอบของปีค.ศ. 1070 การเปิดฐาน ทำด้วยต้นเซลโคว่าทั้งหมด 15 m ความสูง และให้ดูลักษณะท่าทางที่ขึงขัง เป็นสถานีรถไฟศูนย์กลางของภูเขานะริทะที่ไปรับผู้การขอพรจำนวนมาก และลานกว้าง door front ที่ข้างหน้า outer gate กลายเป็นในที่พักพิงใจของลูกค้าการขอพร

Deva gate

เป็นโฮะยะซุกับรูปจำลองโคะนโกที่ปกป้องประตูทางเข้าของภูเขานาริตะยาวนานมา

ถูกทำทะอิยะซุ และมิสึอะโทะ (มิสชิยะคุ) รูปจำลองโคะนโกไปปกป้องประตูทางเข้าของภูเขานาริตะยาวนานทางนะระเอะน (เรียนไม่ได้) รูปจำลองโคะนโกด้านซ้ายทางขวาของประตูทางเข้า นอกจากนั้น god guarding the west Brahma-Deva and Sakra dev-an-am Indra ของ god of treasure ถูกด้านหลังของประตูทางเข้าแสดงทะอิยะซุของ gentlemen ของ riverside fish market ของโตเกียวสึคิจิถวายโคมไฟใหญ่ที่ปลาทำ และอักษรโนะถูกเขียนกลาง

ศาลาใหญ่ใหญ่

สถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้โดโจศูนย์กลางที่มีกำไรของท่าน Fudo ได้ปกคลุม

สถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้โดโจศูนย์กลางที่ทำ goma การสวดมนต์ที่ถูกไม่ขาดตั้งแต่ founder วันที่ 1 ต่อไปด้วย ด้วยการสวดมนต์ goma นำฟืนพิเศษที่ชื่อว่าต้นไม้ goma เข้าในเปลวไฟของ goma และภาวนาการบรรลุเป้าหมายทุกเรื่องขอร้อง ด้วยไฟการปลุกเสก (โอะฮิคะจิ) จะทานกำไรของท่าน Fudo เพราะจัดสรรสิ่งสำคัญเพื่อไฟของ goma

เจดีย์สามชั้น

เจดีย์ของ full color ทิ้งรูปร่างในตอนนั้นการสร้างไว้

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญประเทศที่กำหนดที่ถูกสร้างขึ้นปีค.ศ. 1712 เป็นตึกมีค่าที่ทิ้งรูปร่างในตอนนั้นการสร้างไว้ถึงวันนี้ ความสวยงามของการลงสีของการเคลือบยางต้นรักที่การฟื้นฟูสภาพถูกให้ปีค.ศ. 2008 เป็นส่วนที่เยี่ยมที่สุด ขื่อของแต่ละกลุ่ม ของ water ring โชคที่ให้ประติมากรรมที่ต้องอ่านที่สิ่งหายากที่ทำด้วยแผงวงจร

อินะริการประสบความสำเร็จในชีวิต

ความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจกำไรของการบรรลุเป้าหมายโชคดี

อินะริที่กำลังจะเดินหน้าไปสู่ด้านซ้ายด้านหน้าของศาลาใหญ่ใหญ่ และขึ้นบันได และตั้งอยู่อย่างเงียบเชียบ พระประธาน ถูกมีราคาการบริจาคโดยผู้ครองแคว้นซะคุระมะซะมิชิ อินะบะของสมัยเอโดะ ถูกบอกว่า มีความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจการบรรลุเป้าหมายโชคดีกำไรของการป้องกันอัคคีภัย และเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้คนยาวนาน

เชียะคะโดะ

ในที่การสวดมนต์ของการปัดเป่าเภทภัยสิ่งชั่วร้ายโชคดีกันที่ศาลาใหญ่แต่ก่อน

เป็นศาลาใหญ่แต่ก่อนที่ถูกสร้างขึ้นปีค.ศ. 1858 และถูกเปลี่ยนไปที่สถานที่ตอนนี้ปีค.ศ. 1964 ตอนนี้ที่มิโดะที่ทำด้วยต้นเซลโคว่าทั้งหมดที่เห็นลักษณะเฉพาะที่ในช่วงครึ่งหลังของสมัยเอโดะ กลายเป็นในที่การสวดมนต์ของการปัดเป่าเภทภัยคะอิอุนยะคุเจียว โกยะคุ ระคะนและประติมากรรมของ twenty-four paragons of filial piety ที่ทำลงคนที่คอยเชื่อมสัมพันธ์ถึงแผงวงจรเป็นจุดเด่นด้วย

วิหารความสว่าง

เป็นโฮะยะซุใน guardian god of Buddhism Aizome ที่ก่อให้เกิด good match

ศาลาใหญ่เก่าที่ถูกสร้างขึ้นปีค.ศ. 1701 ถูกทำโฮะยะซุ และ guardian god of Buddhism Aizome ก็มาเยี่ยมใครๆ ได้พระไวโรจนพุทธะด้านซ้ายมือที่ด้านหน้าทาง Acala ด้านขวาในวิหาร guardian god of Buddhism Aizome ถูกบอกว่า การจับคู่ประกอบด้วยกำไร และมีคนที่ไปเยี่ยมชมการขอพรของการบรรลุเป้าหมายความรักมากมาย และอยู่เหนือสิ่งอื่นใด

น้ำตกของการบริจาค

เวลาที่ถูก sound of water บริสุทธิ์เยียวยารักษาใจ

ประมาณ 20 เมตรความสูงที่กำลังจะลงบันไดแห่งหนึ่งข้างๆ โกนเกะนโดะคิโยะทะคิในไม่ช้าของวิหารความสว่างน้ำตกประมาณ 2.7 เมตรความกว้าง God of Fire น้ำตกถูกวางตั้งที่ด้านขวาของน้ำตกอย่างดี ถ้าให้ใสสะอาดหูถึง sound of water ที่ลดลงถึงหม้อน้ำตกรายล้อมด้วยพุ่มไม้สีเขียวที่ลึกหินปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ ใจรู้ถึงถูกเยียวยารักษาไปได้

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Colored Leaves Festival อันที่ 21

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 29

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2021 .18 วัน: กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด