ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Sogo Reido Sanctuary

Sogo Reido Sanctuary

Sogo Reido Sanctuary เป็นที่รู้จักทางด้านชื่อของคุณโซะโกในฐานะโก*ยะซะอิและสถานที่ที่มีชื่อเสียงต้นไฮเดรนเยียของวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่หนึ่งที่ old historic temple เป็นที่คุ้นเคยเดือนกันยายน ฐานการเปิดเก่า และถูกบอกว่า สร้างขึ้นเพื่อการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตคนที่ตายในสงคราม ตอน commander-in-chief of an expeditionary force against the barbarians ทะมุระมะโระ ซะคะโนะอุเอะโนะปราบปรามโบะโซะยุคสมัยของ Emperor Kanmu

เรียกว่าเมะอิคะเนะซะนฮิกะชิเชียวจิอย่างชัดเจน ถึงคิดว่า ชินเชียวจินึกถึงขึ้นมาก่อนพูดถึงนาริตะ แต่ชื่อนี้ถูกสัมผัสกับชินเชียวจิในความหมายที่ชื่อว่าวัดที่ใหม่กว่าฮิกะชิเชียวจิ

Deva gate บริเวณ Sogo Reido Sanctuary

กลับมาที่หัวแถวของหน้า

 

พลเมืองความยุติธรรมความสัมพันธ์โซะโก, ซะคุระ

ก่อนประมาณ 360 ปีตอนนี้ยุคสมัยของอิเอะสึนะ โทะคุกะวะนายพลช่วงแรกของสมัยเอโดะ 4 generations

เพื่อช่วยเหลือ bad crop และชาวนาที่ตี และตามที่ทุกข์ทรมานจาก heavy tax โหดร้าย ผู้ใหญ่บ้านของพวกคุณโซะโกโระอุคิอุชิ (โซะโก, ซะคุระ) 6 คนร้องเรียนความกังวลใจของชาวนาเกี่ยวกับรัฐบาลโชกุน

อย่างไรก็ตามข้อร้องเรียนนั้นไม่ถูกรับ และโซะโกโระอุคิอุชิไม่ยกเลิก direct appeal กับนายพลถูกห้ามตอนนั้น

ถึง heavy tax ที่ทรมานชาวนาถูกทบทวนดูอีกครั้งเพราะ direct appeal นี้ และเรื่องขอร้องของหมู่บ้านถูกทำให้เป็นจริง แต่ในโซะโกโระอุถูกตัดสินลงโทษ แม้กระทั่งครอบครัวของโซะโกโระอุนั้น และถูกตัดสินการลงโทษถึงพวกคุณเด็กเยาว์วัยวันที่ 3 เดือนสิงหาคมปีค.ศ. 1653 (วันที่ 3 เดือนสิงหาคมของปฏิทินจันทรคติ) เป็น direct appeal ทุ่มเทสุดชีวิตจริงๆ

หลังจากนั้นหลังจาก 100 ปี อาณาจักรซะคุระสำนึกผิดเรื่องการบริหารงานผิดพลาดนั้นปีค.ศ. 1752 และฟื้นฟูเกียรติยศของโซะโกโระอุคิอุชิ และ posthumous Buddhist name (ชิโก) ทำ posthumous Buddhist name ของบุคคลโซะโกทางการแยกตัวมาใช้ชีวิตอย่างสันโดษ และเริ่มถูกเรียกว่าคุณโซะโกตั้งแต่นั้นมาแล้ว

เป็นวัดที่คุณพลเมืองความยุติธรรมของสมัยเอโดะโซะโก, ซะคุระถูกวางไว้บน (หิ้งบูชา) ตอนนี้ ผู้นับถือทั่วประเทศมาเยือนการไปสักการะ

หลุมศพคุณโซะโก อาคารความสัมพันธ์

กลับมาที่หัวแถวของหน้า

 

สวนต้นไฮเดรนเยีย

ต้นไฮเดรนเยียที่หลากหลายเช่น Hydrangea macrophylla ต้นไฮเดรนเยียฮะคุโยะอุเป็นต้นถูกปลูกที่บริเวณที่กว้างออกไปทั่วด้านหลังอาคาร Sogo Reido Sanctuary โอะโมะโทะวิหารเช่นต้นไฮเดรนเยียที่มีมานาน

ต้นไฮเดรนเยียฮะคุโยะอุถูกปลูกมากกว่า 1,000 หุ้น และให้ Sogo Reido Sanctuary สถานที่ที่นี่เท่านั้นถูกมองต้นไฮเดรนเยียฮะคุโยะอุจำนวนมากทำให้น้อยตาของนักท่องเที่ยวสนุก ฝังไปทีละเล็กทีละน้อย และตอนนี้ต้นไฮเดรนเยีย 5,500 หุ้นถูกปลูก

ปีค.ศ. 2002 ความยาวคะนคุโระ นะคะมุระ (ความยาวสัญชาตญาณซะบุโระปัจจุบัน) ของนักแสดงชายละครคาบูกิทำการปลูกต้นไม้ต้นไฮเดรนเยีย ความสัมพันธ์พลเมืองทะดะชิ ซะคุระจดจำวันครบรอบปีโซะโกวิญญาณ 350 ไว้ และนี่คือสิ่งอันเนื่องมาจากถูกอกแสดงที่ Kabukiza

คนในท้องถิ่นบริษัททุกคนกลุ่มให้ความร่วมมือ เพื่อให้ต้นไฮเดรนเยียสวยเบ่งบาน และทำลูกบิด flowering sprout และตัดหญ้าของต้นไฮเดรนเยียด้วย

นอกจากนั้นมันฝรั่งทอดของเศษไม้โดยการบริจาค Narita International Airport ถูกปูที่สวนต้นไฮเดรนเยีย เพื่อได้รับการเพลิดเพลินกับต้นไฮเดรนเยียอย่างสบายในวันฝนตกด้วย

ทำเทศกาลต้นไฮเดรนเยียทุกปีเดือนมิถุนายน
※จากความกังวลของการขยายการติดเชื้อมากขึ้นของไวรัสทรงกลดรุ่นใหม่ คำนึงถึงความโล่งอกความปลอดภัยถึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรก และการหยุดของ Sogo Reido Hydrangea Festival ปีค.ศ. 2020 ถูกกำหนด ขอความกรุณาให้รู้

สวนต้นไฮเดรนเยีย เทศกาลต้นไฮเดรนเยีย

[การเข้าถึง]

⇒ป้ายรถเมล์แถวสถานีนาริตะ

 • เดิน 15 นาทีจากการลงรถที่สถานีโซะโก-ซะนโดะ Keisei
 • การโดยสารรถรถโดยสารประจำทาง (ท่า Keisei Narita Station บริเวณตรงกลางปากหมายเลข 7 รถโดยสารประจำทาง) ไปการส่งมอบ simplified Japanese half-coat การลงรถ Sogo Reido Sanctuary
  Chiba Kotsu : http://www.chibakotsu.co.jp/ (External link)
 • เส้นทางอำเภอ นะริทะสังคมรถโดยสารประจำทางคิทะซุคะการโดยสารรถรถโดยสารประจำทาง (ชานชาลารถโดยสารประจำทางข้างหน้า Narita City Office ) การลงรถ Sogo Reido Sanctuary
  โฮมเพจอำเภอ นะริทะ: (External link) เวลา ( Portable Document Format )
  (External link) เส้นทาง ( Portable Document Format )

[ Sogo Reido Sanctuary ]

ที่สวนสาธารณะซะนริซุคะที่ระลึก ← [ข้อมูลจุดเด่น] → ที่ตลาดนาริตะ

ที่หน้าการดาวน์โหลดของ Reader อะโดบี

กรณีที่ดูไฟล์ของ Portable Document Format Reader อะโดบีจำเป็น ช่วยดาวน์โหลดทางที่ไม่มี Reader อะโดบีฟรีจากคบไฟของธง

 • คูปอง FEEL นาริตะ
 • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Colored Leaves Festival อันที่ 21

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 29

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2021 .18 วัน: กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด