ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ทำไมเป็น copying of a sutra

ฟังกับ " copying of a sutra" และก่อนอื่นจำอะไรได้

คัดลอกพระสูตรลงตามตัวอักษร
อักษรถูกเขียนอย่างแน่ชัด และอาจจะมีภาพพจน์ยาก

อารมณ์ ที่ว่าคัดลอกทีละอักษร 1 ตัวลงทำไมไปไกลในนั่น
คงจะมักจะคิดด้วยโทะความรู้สึกของคนยุคปัจจุบัน

ดังนั้นตัดสินแล้วว่า คิดเกี่ยวกับ copying of a sutra นิดหน่อยกันเถอะ

ประวัติศาสตร์ของ copying of a sutra

ก่อนอื่นทบทวนกันเถอะตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของ " copying of a sutra"
คำสำคัญล่อง "จักรพรรดิของที่ที่ลาก copying of a sutra และพระอาทิตย์ขึ้น" ประมาณ 1400 ปีก่อนยุคสมัย

Asuka era สีพุทธศาสนาแข็งแรงอย่างมากในยุคสมัยที่พุทธศาสนาถ่ายทอดในญี่ปุ่นที่ศรัทธาเทพเจ้าต่างๆ 8,000,000 มาลักษณะพิเศษตั้งแต่การก่อสร้างประเทศ

ถึงบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 17 ตามการสอนของพุทธศาสนา และทำโรงเรียนที่ทรัพยากรมนุษย์อายุน้อยเรียนพุทธศาสนา และ Prince Shotoku ทำหน้าที่การแพร่หลายของพุทธศาสนา แต่จุดมุ่งหมายอยู่ในช่วง และเสียชีวิตเหนือสิ่งอื่นใดแล้ว เพราะความพยายามของเคะนมะมะชิโดยสืบทอดพินัยกรรมของ Prince Shotoku พุทธศาสนาแพร่หลายอย่างกว้างขวางมากขึ้น 607 ปี ถูกบอกว่า อิโมะโคะ โอะโนะโนะส่ง Japanese book ไป Sui ในฐานะ envoy to the Sui Dynasty เป็นครั้งแรกในฐานะประเทศของเรา

จัดการคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาที่นำประเทศซึ่งกันและกันกลับบ้าน ขณะผลุบๆโผล่ๆ อย่างเอาใจใส่ และผู้คนของสมัยนี้ทำให้วัฒนธรรมของตนเองลึกขึ้นตามนั่น

การกระทำ ที่ว่า "ถูกส่งผ่าน" และ "ทำ " สำเนา" โวะ" เป็นงานที่สำคัญอย่างมากในสมัยนี้ที่เทคโนโลยีการพิมพ์ขาดแคลน
เพื่อผลิตคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มีค่าใหม่ จำเป็นต้องคัดลอกลงไปอย่างแน่นอน และองค์กรที่เหมือนกับบริษัทการพิมพ์ตอนนี้ถูกสร้างขึ้นที่ government establishment ในฐานะปากการทำงานของผู้คนจำนวนมากด้วย

น่าสนใจอย่างยิ่งที่นี่คือเงินเดือนเป็นระบบค่าจ้างตามผลงาน และคือประเทศเลือก "การยึดความสามารถเป็นหลัก" ที่เริ่มได้ยินมากเหลือเกินช่วงนี้แล้วเช่นการลดจำนวนมาใช้ในการเพิ่มจำนวนเงิน omitted character wrong character ตอนเขียนเสร็จเป็นจำนวนมาก

พูดว่า ทำ " copying of a sutra" กลายเป็น act of charity และการกระทำที่อบรมเป็นประจำกว้าง และถูกทำ คงจะพูดว่า " หลักการ" และ "ผลประโยชน์" สอดคล้องเพราะเหตุผลการเชื่อแบบพุทธศาสนาและการพัฒนาของข้อที่เหนือกว่าเศรษฐกิจโดยการพัฒนาความสามารถในลายมือเขียนเป็นสิ่งหนึ่งของปัจจัยใหญ่ได้

ผลของ copying of a sutra

ตอนนี้ ถึง " copying of a sutra" การเติบโตของเทคโนโลยีการพิมพ์รู้สึกถึงความหมายโดยนัยที่คล้ายพุทธศาสนาอย่างแรง แต่ไปรู้มีผลมากมายที่ที่จริงแล้วถูกปิดบังไว้
คำสำคัญที่นี่เป็น " copying of a sutra และถาดสมอง"

ถึงมีความรู้สึกที่ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ นิดหน่อยด้วย แต่คนที่มีความสนใจในถ้อยคำ "การฝึกของสมอง" ในรุ่นที่เดี๋ยวนี้ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น พอกิจกรรมทางสมองใช้ปลายนิ้ว ถูกบอกว่า แข็งขันขึ้น

" copying of a sutra" ทำให้การจดจ่อสมาธิสูงขึ้น และธรรมชาติและใจไปสงบลงด้วย เพื่อกลายเป็นท่าทางที่ถูกต้อง ทุ่มเทได้ให้กับการศึกษาด้วย โดยคงความรู้สึกความปกติ และหัวสว่างสดใส และงานแสดงให้เห็นกำลัง more than usual ได้ไม่ใช่หรือด้วย นอกจากนั้นการป้องกันและกำจัดของโรคสมองเสื่อมดูเหมือนว่าจะประกอบด้วยการวิจัย ที่ว่า " copying of a sutra" ได้ผลดีที่สุดด้วย

ตอนทำการกระทำที่หลากหลายที่ท่าทางจะใช้ 100 คน 1 คนและการเล่นโอเทลโล่สมองอะยะโทะรินะโดะเป็นพิเศษกับการวิจัยนั้น ตรวจสอบการเปลี่ยนของ blood volume ที่เกี่ยวกับสมอง และประสิทธิผลที่ควรจะตกตะลึง ที่ว่าดังนั้น " copying of a sutra" นำราคาสูงสุดทั้งหมดที่นำออกที่อื่นในค่าตัวเลขไม่ได้ออกดูเหมือนว่าจะได้รับการยืนยัน

ถึงปัจจุบัน โลกแข็งแรงแล้วด้วยอายุยืนเพราะการเติบโตของเทคโนโลยีทางการแพทย์ แต่ทั้งใจและร่างกายอธิษฐาน พออยากร่าเริงตลอดไปเป็นอารมณ์ของธรรมชาติมนุษย์

มีประสบการณ์ copying of a sutra

copying of a sutra" ที่มีผลต่อตัณหาและอารมณ์ของผู้คนที่หลากหลายเช่นการเชื่อและเศรษฐกิจการศึกษาและสุขภาพเป็นต้นโดยสมัยนั้นตั้งแต่ Asuka era ถึงปัจจุบันมา

รู้สึกว่าพระเจ้าและพระพุทธเจ้าใกล้ๆ และคนญี่ปุ่นเคร่งศาสนายังมาสมัยก่อนในฐานะที่พึ่งพิงของใจด้วย โดยแต่ง text of a sutra กับความรู้สึกครั้งละเส้น

นอกจากนั้นจุดดีของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เรากำลังจะลืมนึกถึงของ โดยสัมผัสกลิ่นหอมของหมึก "วัฒนธรรม ของหนังสือ" เช่นสัมผัสของพู่กันด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ขณะที่คัดลอกพระสูตรลงอย่างรอบคอบ ถูกบอกว่า เดี๋ยวนี้ชั้นดินที่สามารถค้ำจุนสิ่งก่อสร้างที่ copying of a sutra เพิ่มถึงรุ่นที่อายุน้อยเป็นพิเศษจริงๆ สภาพจำนวนมากที่ผู้คนอายุน้อยมีประสบการณ์ copying of a sutra ที่ภูเขานาริตะที่นี่ด้วยเริ่มมีให้เห็นแล้ว

คงจะพูดว่า เสน่ห์ของ copying of a sutra ถูกสืบทอดอย่างมั่นคงไปอนาคต โดยไม่เปลี่ยนได้ เท่าที่ ถึงเบื้องหลังและ people's opinion เปลี่ยนยุคสมัย ก็มีอารมณ์และวัฒนธรรมที่มีชีวิตถึงคนญี่ปุ่น

ทำการรับที่สถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้โดโจ copying of a sutra ด้วยเปิดบริการทุกวัน และที่ Naritasan Shinshoji Temple เครื่องใช้ภายในบ้านซึ่งจำเป็นเพื่อ " copying of a sutra" จัดเตรียมไว้ครบถ้วนด้วย
ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทุกท่านทำประสบการณ์ยอดเยี่ยมนี้ไหมด้วย

ดูที่นี่อย่างลงรายละเอียด

  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Eel Festival

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม - วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม

Naritasan Mitama Festival, Bon Dance Festival

วันเสาร์วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม - วันที่ 24 

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

วันที่ 28 ทุกเดือน (พักผ่อนเดือนมกราคม)

ดูรายละเอียด