ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

การล่าสัตว์ประสาทในการรับรสใบไม้ร่วงที่ลิ้มรสฤดูใบไม้ร่วง

แนะนำการล่าสัตว์ประสาทในการรับรสที่ทำได้บริเวณรอบๆ นาริตะ

※ช่วยออกไปข้างนอกจากการสอบถามล่วงหน้าให้แต่ละศูนย์ เพราะอาจจะเปลี่ยนในช่วงเวลาราคาการจัด

 คุริเกาลัด

Narita Yume Bokujo (Narita Dream Dairy Farm)

ช่วงเวลาการจัด: ต้นเดือนเดือนกันยายนต้นเดือน - เดือนตุลาคม
ราคา: 600 เยน 500g (ถนนตามกำหนดค่าเข้าชมฟาร์มปศุสัตว์)

※ทันทีที่หายไป เสร็จ

ทีอีแอล 730-3, นะกิ, นะริทะ-ชิ: 0476-96-1001

 เห็ด

สวนเห็ดซะคุระ

"การล่าสัตว์เห็ดชิตะเคะ"
ช่วงเวลาการจัด: ตลอดปี 8 นาฬิกา - 16 นาฬิกา
วันหยุดประจำ: วันจันทร์
ราคา: 220 เยน (ไม่รวมภาษี) ต่อ 100g

※แนะนำตามลำดับตั้งแต่ 8 นาฬิกา และเสร็จ ทันทีที่หายไป

ทีอีแอล 2395, โอะทะ, ซะคุระ-ชิ: 043-486-3987

 มันเทศ

Narita Yume Bokujo (Narita Dream Dairy Farm)

ช่วงเวลาการจัด: กลางเดือนเดือนกันยายนปลาย - เดือนพฤศจิกายน
ราคา: 600 เยน 2 หุ้น (ถนนตามกำหนดค่าเข้าชมฟาร์มปศุสัตว์)

※ทันทีที่หายไป เสร็จ

ทีอีแอล 730-3, นะกิ, นะริทะ-ชิ: 0476-96-1001

 ระคะเซะอิถั่วลิสง

Narita Yume Bokujo (Narita Dream Dairy Farm)

ช่วงเวลาการจัด: ปลายเดือนตุลาคมต้นเดือน - เดือนพฤศจิกายน
ราคา: 600 เยน 3 หุ้น (ถนนตามกำหนดค่าเข้าชมฟาร์มปศุสัตว์)

※ทันทีที่หายไป เสร็จ

ทีอีแอล 730-3, นะกิ, นะริทะ-ชิ: 0476-96-1001