ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

Narita Eel Festival

เทศกาลที่ลิ้มรสปลาไหลของผลผลิตเฉพาะท้องถิ่นนาริตะอย่างมีความสุขอย่างอร่อย

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

วันที่ 14 เดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2023 - วันที่ 28 เดือนสิงหาคมปีค.ศ. 2023

สถานที่จัดงาน: รอบๆ พื้นที่รอบๆ Naritasan Omotesando Street และพื้นที่รอบๆ Lake Imba ที่ร้านการเข้าร่วมร้านค้าภายในกับภายนอกอำเภอ นะริทะ

Narita Eel Festival ที่ประสานทุกปีวันของ Ox ของ dog days หน้าร้อน และจัด
46 วันของ - วันจันทร์ที่ 28 เดือนสิงหาคมข้ามวันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2023 และจัด stamp rally ที่ร้านค้าจำนวนมากภายในกับภายนอกอำเภอ นะริทะเข้าร่วมรอบๆ พื้นที่รอบๆ Naritasan Omotesando Street และพื้นที่รอบๆ Lake Imba
เพลิดเพลินกับการตระเวนไปทั่วร้านของนาริตะมากมายหลากหลายดีไหมในฤดูร้อน ขณะลิ้มรสนาริตะ และเจอของฝาก

วิธีการสมัครของ Narita Eel Festival stamp rally

กินที่ร้านการเข้าร่วม และซื้อ…สะสมตราประทับกันเถอะ

มีบัตรการสมัครที่การชุมนุมจับสลากในแผ่นพับโฆษณา Narita Eel Festival stamp rally ที่แจกจ่ายที่ร้านแต่ละการเข้าร่วม Narita Kankokan (Narita Tourist Pavilion) Narita City Tourist Information Office 1 อันตราประทับยืนยันในกรณีอาหารการซื้อมากกว่า 1,000 เยนที่ร้านการเข้าร่วมภายในระยะเวลาเทศกาลปลาไหล การปิดผนึกของตราประทับ กลายเป็นถึงสูงที่สุด 2 อันถึงบัตรการสมัคร 1 ใบในร้านค้า 1 เพราะอยากให้ร้านมากมายหลากหลายหมุนไปภายในระยะเวลา

สะสมตราประทับ 3 อัน และช่วยสมัคร ถ้าตราประทับที่ได้รับการรวบรวมที่มากกว่าร้านค้า 2 กลายเป็น 3 อัน ช่วยกรอกข้อจำเป็นเช่นที่อยู่ชื่อให้บัตร stamp rally (บัตรการสมัคร) ที่ร้านค้าที่ยืนยันด้วยตราประทับอันที่ 3 เก็บบัตร stamp rally ก็เก็บอื่นๆ Narita Kankokan (Narita Tourist Pavilion) และ Narita City Tourist Information Office อยู่หน้าสถานีรถไฟ

※ช่วยกรอกแต่ละรายการของบัตรการสมัคร โดยไม่ลืม ก็ทำให้การได้รับเลือกตั้งเป็นโมฆะในกรณีการกรอกที่ยังไม่ในกรณีการได้รับเลือกตั้ง และนำไปไว้ข้างหน้าทางคะแนนอันดับสอง และเป็นการได้รับเลือกตั้ง

ผลของการจับสลากจะติดต่อผู้ที่ได้รับเลือกโดยตรง ออแกไนเซอร์ทำลายบัตร stamp rally พร้อมกับความรับผิดชอบหลังการชุมนุมจับสลาก โดยไม่ใช้นอกจาก " Narita Eel Festival" เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้กรอก

ดาวน์โหลดแผนที่ Narita Eel Festival ปลาไหลปี 2023

เวลาพิมพ์กับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก แนะนำ "ที่มีราคาสูง" และพิมพ์การติดตั้งการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์กับ "แบบวิธีดี"

แสดงรางวัลที่หรูหราโอ่อ่าถึงผู้ที่ได้รับเลือก

วันที่จัดงานการชุมนุมจับสลากเป็นวันศุกร์ที่ 22 เดือนกันยายนปีค.ศ. 2023 ได้รับการรายงานของผู้ที่ได้รับเลือกด้วยการจัดส่งของรางวัล

ทุกปีที่ผ่านมา เตรียมรางวัลที่หรูหราโอ่อ่ามากมายเช่นบัตรการท่องเที่ยวสายการบินของรางวัล A แสดง และช่วยสมัคร!

ให้ความสนใจสินค้า only by Narita Eel Festival ด้วย!

แนะนำ "เทศกาลปลาไหลสินค้าที่จำกัดแค่ระยะเวลา" และ "อาหาร สินค้า ที่พันรอบเทศกาลปลาไหล" ! เพลิดเพลินกับ Narita Eel Festival กันเถอะ

คะซุคะบ้านเรือนราษฎรการทานอาหารเก่า
ชื่อสินค้า: แผ่นป้ายนาริตะหนึ่ง (แผ่นป้ายหนึ่งโดยใช้ปลาไหลและผักนาริตะ)
ระยะเวลาการสนับสนุน: วันเสาร์ที่ 29 เดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2023 วันอาทิตย์วันที่ 30 

ร้านค้าแหล่งร้านอาหารหม้อไฟมนเซน, นะริทะ 5 gate-guard office
ชื่อสินค้า: เปรียบเทียบโดยดื่มเทศกาลปลาไหล และเซต
ระยะเวลาการสนับสนุน: ตลอดระยะเวลาเวลาจัดงาน Narita Eel Festival


 

ที่หน้าดาวน์โหลดของอะโดบี Acrobat Reader

กรณีที่ดูไฟล์ของ Portable Document Format อะโดบี Acrobat Reader จำเป็น ช่วยดาวน์โหลดทางที่ไม่มีอะโดบี Acrobat Reader ฟรีจากหน้าที่เชื่อมโยงของธง