ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

Odori Hanami Dance

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

วันที่ 3 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2020

สถานที่จัดงาน: Naritasan Shinshoji Temple และตำบล นาริตะโจอดีตบริเวณใกล้เคียงนั้น

 

เพื่อการป้องกันการติดต่อแพร่กระจายทรงกลดไวรัสรุ่นใหม่ " Odori Hanami Dance" ของปีค.ศ. 2020 พูดว่า การย่อขนาดที่มีขึ้น และจะแล้วการไปสักการะของพระเจ้าและพระพุทธเจ้าเท่านั้น กรุณาช่วยเข้าใจ

ที่มาของ Odori Hanami Dance

Odori Hanami Dance ถูกทำทุกปีที่อะซุมะเชียวเมืองกะ 7 ของโฮะนเชียวนะคะเชียวคะมิมะชิซะอิวะอิเชียวฮะนะซะคิเชียวทะมะชิที่สร้างตำบล นาริตะโจอดีตขึ้นวันที่ 3 เดือนเมษายนที่นาริตะ ถูกบอกว่า Odori Hanami Dance นี้ถูกสืบทอดตั้งแต่ประมาณเมื่อสมัย Genroku era และถูกกำหนดในสมบัติทางวัฒนธรรมจังหวัด ชิบะ formlessness ขนบธรรมเนนียมและความเชื่อถือของชาวบ้านปีค.ศ. 1964

มีการประชุมของผู้หญิงที่เรียกว่าการบรรยายป้า (เนียวนินโคะอุ) ในแต่ละเมือง และ Odori Hanami Dance จัดขึ้นเพราะการบรรยายป้า ตาม annual relief ที่หมุนหนึ่งครั้ง ใน 7 ปีมา รวมตัวที่ Habu Jinja (Habu Shrine) ซะนโนะมิยะที่เป็น local deity ของนาริตะ และเยี่ยมพระเจ้าและพระพุทธเจ้า 16 ที่ถูกบวงสรวงในแต่ละเมือง เพื่อเริ่มที่นี่ และถวายการเต้นที่ชื่อว่าการเต้น Maitreya (ดู และแสดง) ที่แต่ละสถานที่

การบรรยายป้าของตำบล นาริตะโจอดีต 7 เมืองทำการเก็บรักษาของ ตระกร้า" " ( = object of worship ) ตามลำดับ 1 ปี ดูเหมือนว่าจะเป็น " Odori Hanami Dance" เพราะการบรรยายป้าที่การเก็บรักษาของ 1 ปีจบ และส่งให้การบรรยายป้าถัดไปเต้นจากความยินดีที่ถูกปล่อยให้เป็นอิสระจากความรับผิดชอบนั้นวันที่ 3 เดือนเมษายนฤดูกาลของต้นซากุระ ว่า "ทำ และขาย และทำ และเกลียด" ถึง ถ้าธรรมดา เพิ่งควรจะพูดว่า "การเต้นการชมดอกซากุระ" แต่จากที่ที่เรียกว่า " Odori Hanami Dance" รู้การเต้นสำคัญไม่ใช่การชมดอกซากุระ

" Maitreya" ของการเต้น Maitreya เป็นพระโพธิสัตว์ redemption of the world ตามคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ว่าช่วยเหลือ all creatures ระดับโลกของ degenerate age และเป็นการเชื่อที่เป็นที่นิยมตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 11 ที่ญี่ปุ่น ด้วยการเต้นรำพื้นเมืองที่แพร่กระจายอยู่ในทางอิซุอย่างกว้างขวางจากอิบะระคิชิบะไซตะมะ region รอบๆ ศาลเจ้าชินโตคะชิมะ ให้กำลังใจพระเจ้าและพระพุทธเจ้า และการเต้น Maitreya อธิษฐานขอ breaking up โรคระบาดรุนแรง และด้วยการเต้นที่อธิษฐานให้การที่พืชผลเติบโตอุดมสมบูรณ์ staple grains ผู้หญิงของการบรรยายป้าหมุนรอบศาลเจ้าและวัดในศาสนาพุทธ 16 ใน 7 เมืองใส่ชุดกิโมโนเข้าชุด และไหว้พระ และถวายการเต้น

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทุกท่านดูที่การเต้นฤดูใบไม้ผลิที่นำประเพณีไหมด้วย

กลับมาที่หัวแถวของหน้า

 

คอร์สเมะกุริฮะอิ

ถึงหมุนเวียนทั่วพระเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ถูกบวงสรวงทุกแต่ละเมือง แต่ทางโดยรอบแตกต่างทุกเมือง
แต่ที่ที่เป็น Habu Jinja (Habu Shrine) ซะนโนะมิยะที่การเปิดเป็นท่าน local deity ของนาริตะใช้ร่วมกัน และ Odori Hanami Dance เริ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่เวลา - 8 นาฬิกา 7 โมงเช้า

7 นาฬิกา       ส่วนหมู่บ้านชนบท Habu Jinja (Habu Shrine) (คุณซะนโนะมิยะคุณ Four Devas )
8 นาฬิกา       คุณเทพเจ้าคุ้มครองผู้เดินทางซะอิวะอิเชียวคุณแพทย์
9 นาฬิกา       คุณเทพเจ้าคุ้มครองผู้เดินทางคะมิมะชิ
10 นาฬิกา       incarnation of Buddha ตำบล ฮะนะซะคิโจ
11 นาฬิกา       โถงทางเข้า Narita City Office
11 นาฬิกา 50 นาที    คุณอะทะโกนะคะเชียว ( Narita Kankokan (Narita Tourist Pavilion) )
13 นาฬิกา 30 นาที    ภูเขานาริตะศาลาใหญ่ Fudo ท่าน incarnation of Buddha คิโยะทะคิวิหารความสว่างคุณอินะริสวนสาธารณะน้ำพุ Kourinkaku
คุณเทพเจ้าคุ้มครองผู้เดินทางทะมะชิตอน 15 โมง 30 นาทีคุณอะทะโก
คุณโคะยะซุอะซุมะเชียวตอน 16 โมง 30 นาทีคุณอะทะโก
ท่านโฮะนเชียวอะทะโกตอน 17 โมง 30 นาที

img03.jpg

เสน่ห์ของนาริตะ

Naritasan Shinshoji Temple

โปรแกรม & กำไรจุดเฮะอิซะนะริเดะนเคะอิเต็มที่ที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐาน!

Narita International Airport

สถานีรถไฟศูนย์กลางของญี่ปุ่นที่ 100,000 คนไปเยี่ยมชมทุกวันที่ไม่ใช่จุดการผ่านธรรมดาๆ

Naritasan Omotesando Street

Naritasan Shinshoji Temple โอะโมะเทะซะนโดะที่ยังคับคั่งไปด้วยผู้ไปสักการะอดีตด้วย

เทศกาล Narita shikisaisai

นะริทะจัดเทศกาลที่หลากหลายตลอดปี

ดูรายละเอียด