ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

สว่าง และเพิ่มเสน่ห์; ขนาด making a sacred bonfire with brushwood ผู้ติดตาม goma

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

วันที่ 28 เดือนธันวาคมปีค.ศ. 2019

สถานที่การจัด: ลานกว้าง Naritasan Shinshoji Temple โอะโมะโทะวิหารข้างซ้าย

ปีนี้สว่างธนบัตรเก่าที่ถูกใส่ต่อปี และวันที่ 28 เดือนธันวาคมที่เป็นงานวัดสุดท้าย ยกขึ้น และขอบคุณกำไร; สว่างเสน่ห์ และยกขึ้น และ making a sacred bonfire with brushwood (ซะอิโทะ) ผู้ติดตาม goma ที่มีขนาดใหญ่ถูกทำ

สว่างธนบัตรเก่าที่เป็นตัวแทนของ Acala ที่ถูกใส่ในภูเขานาริตะด้วยเปลวไฟของสติปัญญา และยกขึ้น และสว่างเสน่ห์ และชื่อกับการพัฒนาที่ขอบคุณการป้องกันหนึ่งปี

และ Buddhist monk ก่อตั้งที่ altar for cedar-stick burning ในกรณีการปฏิบัติธรรมภูเขาโดยมีมาแต่โบราณโดยใช้ชิบะ (ชิบะ) และขนาด making a sacred bonfire with brushwood ผู้ติดตาม goma เป็นพิธีกรรมหรือเทศกาลตามประเพณีที่ภาวนาการบรรลุเป้าหมายการขอที่

ภาวนาการบรรลุเป้าหมายการขอที่ในฐานะความปรารถนาของทุกท่านและความปรารถนาที่ลงต้นไม้ goma ที่เขียนชื่อในเตาหลอมของ altar for cedar-stick burning ที่ก่อตั้งบริเวณศูนย์กลางของโดะเจียว และสะอาดเพราะเปลวไฟของสติปัญญาของ God of the Fire

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถูกภาวนาวันนั้นโอกาสนี้ไหม เพราะการขอต้นไม้ goma ได้

สว่าง และเสน่ห์ถูกเพิ่มโดย Buddhist monk ของประมาณ 20 คน ขณะก่อตั้งที่ altar for cedar-stick burning ตามธรรมเนียมของวิธี goma และทำให้สะอาดทุกๆ และ sutra-chanting เคร่งขรึมดัง

goma คือ secret method ของศาสนาพุทธลึกลับบทภาวนา ที่ว่าก่อตั้งที่เวทีก่อนพระประธาน และให้ของถวาย และทำให้ไหม้ฟืนพิเศษที่ชื่อว่าต้นไม้ goma และอธิษฐานขอ

ภูเขาที่ตัดต้นไม้ goma ที่ถูกใช้เป็น goma ให้ล่วงเรียกว่าคิยะมะ goma และดูเหมือนว่าจะมีหลายที่ 10 สมัยก่อนเลียบไปกับนะริทะ Highway อดีต stone pillar ที่ถูกโอะอะชิส่วนหมู่บ้านชนบทแกะสลักกับคิยะมะลักษณะที่ถาวร goma ในฐานะการสะกดตามรอยนั้นแถวๆ นี้เหลือทิ้งไว้

และพูดฉลากที่แบ่งไปไฟของ goma และภาวนากับ charm purified by holy fire for invocation และ charm purified by holy fire for invocation ที่ได้รับการดูแล 1 ปีถูกใส่ในภูเขานาริตะ และสว่าง และยกขึ้น และถูกทำโดยขนาด making a sacred bonfire with brushwood ผู้ติดตาม goma นี้

ด้วยกันกับการตะโกนกล้าหาญ Brahma the Creator ตัวใหญ่ถูกแสดงโดยมือของ Buddhist monk และปัดเป่า และทำความทุกข์ของทุกท่าน เวลาย่างเข้าสู่ 1 ปีใหม่ ความรู้สึกถูกประคับประคอง และกลายเป็นความรู้สึกบริสุทธิ์

นอกจากนั้นไฟการปลุกเสกเช่นสัมภาระจัดขึ้น
กับการปลุกเสกไฟ พูดเกี่ยวกับจัดสรรสิ่งสำคัญของตัวเองเพื่อไฟของ goma และขอรับกำไรของ God of the Fire นอกจาก charm purified by holy fire for invocation และเครื่องลาง ให้ปลุกเร้าใจที่เปลวไฟโซเซสะอาดสิ่งนั้น และให้คุณค่า และถูกทำ พอมีกำไรที่ให้แสดงให้เห็นการทำงานที่ประกอบด้วยแบบเป็นเอกลักษณ์มากพอยิ่งไปกว่านั้น

เปลวไฟของสติปัญญาลุกไหม้ถูกบอกว่า อบทุก sins และความหายนะหมด และทำให้ไหม้ท้องฟ้าของเดือนธันวาคม
ทำให้ไหม้เสน่ห์ และไม่ว่าอย่างไรก็ตามมาหาที่ขนาด making a sacred bonfire with brushwood การพัฒนาผู้ติดตาม goma และช่วยมีประสบการณ์บรรยากาศนั้น

สว่าง และเพิ่มเสน่ห์; ขนาด making a sacred bonfire with brushwood (ซะอิโทะ) ผู้ติดตาม goma
ในวันที่จัดงาน 10 นาฬิกา 20 นาทีวันเสาร์ที่ 28 เดือนธันวาคมปีค.ศ. 2019
สถานที่การจัด ลานกว้าง Naritasan Shinshoji Temple โอะโมะโทะวิหารทางทิศตะวันตก
การสอบถาม

Naritasan Shinshoji Temple
ทีอีแอล: 0476-22-2111 ( 8 นาฬิกา - 16 นาฬิกา)

เสน่ห์ของนาริตะ

Naritasan Shinshoji Temple

โปรแกรม & กำไรจุดเฮะอิซะนะริเดะนเคะอิเต็มที่ที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐาน!

Narita International Airport

สถานีรถไฟศูนย์กลางของญี่ปุ่นที่ 100,000 คนไปเยี่ยมชมทุกวันที่ไม่ใช่จุดการผ่านธรรมดาๆ

Naritasan Omotesando Street

Naritasan Shinshoji Temple โอะโมะเทะซะนโดะที่ยังคับคั่งไปด้วยผู้ไปสักการะอดีตด้วย

เทศกาล Narita shikisaisai

นะริทะจัดเทศกาลที่หลากหลายตลอดปี

ดูรายละเอียด