ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

คำแนะนำของการแข่งขัน copying of a sutra ภูเขานาริตะการเข้าร่วม

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

วันที่ 8 เดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2024 - วันที่ 9 เดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2024

สถานที่จัดงาน: Naritasan Shinshoji Temple

ที่ Naritasan Shinshoji Temple พิธีการการเกิดถูกครอบครองทุกปีเดือนมิถุนายน เพราะการเกิดเดือนของ Great Teacher propagating Buddhism ที่เป็นพ่อนิกายของ Shingon Buddhism และศาสนาความสนใจ Great Teacher ที่การสอนถูกฟื้นคืนสติของ Great Teacher propagating Buddhism เป็นเดือนมิถุนายน ในฐานะสิ่งหนึ่งของพิธีการนี้ การแข่งขันนาริตะภูเขา copying of a sutra ได้รับการจัดใน Kourinkaku นาริตะภูเขาอย่างยิ่งใหญ่เป็นระยะเวลา 2 วันของวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างระยะเวลา

 

สรรพคุณของ copying of a sutra

ตั้งแต่สมัยนาระที่พุทธศาสนาถูกสื่อสารเข้าไปในญี่ปุ่นถึงปัจจุบัน copying of a sutra ประกอบด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกกับคนญี่ปุ่น
เพื่อเก่า และคัดลอกลงไปอย่างแน่นอน เพราะคัดลอกลง เพื่อไหลในยุคหลัง และเผยแพร่การสอนของคุณพระพุทธเจ้าผลิตคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มีค่าใหม่ช่วงนั้นที่เทคโนโลยีการพิมพ์ไม่พัฒนาด้วยการเปิด องค์กรที่เหมือนกับบริษัทการพิมพ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะถูกติดตั้งที่ government establishment ในฐานะปากการทำงานของผู้คนจำนวนมาก
เริ่มจัดขึ้นช่วงนี้แล้ว เพื่อขอรับกำไรของคุณพระพุทธเจ้า

ถึงปัจจุบัน เริ่มมีสิ่งพิมพ์มากมายแล้วได้ในมือด้วยกันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ตอนนี้ที่เทคนิค IT ล้น ผลของ copying of a sutra รวบรวมความสนใจอย่างกล้าหาญ หยิบพู่กันด้วยมือ และเป็นมีประสิทธิผล ที่ว่าแข็งขันขึ้นในกิจกรรมทางสมองโดยใช้ปลายนิ้ว เพราะใจเขียน 1 ตัวอักษร 1 ตัวอักษรเสร็จไปอย่างสงบ

พอทำให้การจดจ่อสมาธิสูงขึ้น และคัดลอกคัมภีร์พระไตรปิฎก a sutra ด้วยท่าทางที่ถูกต้อง ธรรมชาติและใจไปสงบลง ทุ่มเทได้ให้กับการศึกษาด้วย โดยคงความรู้สึกความปกติ และหัวสว่างสดใส และงานแสดงให้เห็นกำลัง more than usual ได้ไม่ใช่หรือด้วย

ดูที่ "เป็นคราบของ copying of a sutra FEEL นาริตะ" เกี่ยวกับ copying of a sutra ที่จุดดีของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เรากำลังจะลืมนึกถึงของอย่างละเอียด โดยสัมผัสกลิ่นหอมของหมึก "วัฒนธรรม ของหนังสือ" เช่นสัมผัสของพู่กันด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ขณะที่คัดลอก text of a sutra ลงครั้งละเส้น

กลับมาที่หัวแถวของหน้า

 

copying of a sutra ของภูเขานาริตะ

ถึงยอมรับ copying of a sutra นี้ทุกวันในสถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้โดโจ copying of a sutra ในไดโตะผลรวมนาริตะยะมะฮิระ และใครๆ ก็ได้รับมีประสบการณ์ copying of a sutra ได้ แต่ หลังจากด้วยการแข่งขันนาริตะภูเขา copying of a sutra ครั้งนี้ คิโยะเมะเชียวทำ Pajna-para-mita sutra และครอบครอง Buddhist ceremony copied sutra และได้รับการฟังการเทศน์การต้อนรับแขกที่มาในงานของโบ (อาหารมังสวิรัติ) ที่ที่ใส่อยู่ได้รับมากขึ้นที่ different seat

ด้วยการต้อนรับแขกที่มาในงานที่คนที่ทำ goma การสวดมนต์ที่มีขนาดใหญ่ พอกล่องบรรจุโบตามปกติเท่านั้นมีประสบการณ์ได้ พูดว่า เป็นโอกาสที่กล่องบรรจุโบด้วยการแข่งขัน copying of a sutra ครั้งนี้มีค่าอย่างมากได้

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทุกท่านเข้าร่วมในการแข่งขัน copying of a sutra โอกาสนี้ไหมด้วย นอกจากนั้นช่วยติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขัน copying of a sutra ภูเขานาริตะอย่างละเอียดถึงสำนักงานการแข่งขัน Naritasan Shinshoji Temple copying of a sutra เพราะจำเป็นต้องมีการสมัคร

(External link) Naritasan Shinshoji Temple copying of a sutra ประสบการณ์การแนะนำหน้า

นอกจากนั้นที่ Naritasan Shinshoji Temple เทศกาล Benzaiten Temple และการเกิด Buddhist ceremony ถูกครอบครองในฐานะพิธีการของ Great Teacher ศาสนา Great Teacher propagating Buddhism ความสนใจการเกิด


เทศกาล Benzaiten Temple
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 8 เดือนมิถุนายนวันอาทิตย์วันที่ 9 สถานที่: sanctuary of God เบะนซะอิ

Buddhist ceremony การเกิด
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน สถานที่: ดะอิชิโดะ

การแข่งขัน copying of a sutra ภูเขานาริตะอันที่ 90

วันครบกำหนดการจัด

2 วันของวันเสาร์ที่ 8 เดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2024 วันอาทิตย์วันที่ 9

ที่จัดงาน

Naritasan Shinshoji Temple Kourinkaku ศาลาใหญ่ใหญ่ที่ที่ชั้น 4 [ Buddhist ceremony copied sutra ]

เนื้อหา

รอบบี้การเริ่มรับ Kourinkaku ชั้น 1 ตอน 9 โมง 30 นาที
การเปิดประชุม sutra-chanting serene contemplation copying of a sutra ( Prajna-para-mita-sutra 1 เล่ม) copied sutra ตอน 10 โมง 30 นาที
จำนวนแขกโบ (อาหารมังสวิรัติ) ตอน 12 โมง 30 นาที
การเลื่อนตอน 13 โมง 30 นาที

จำนวนคนที่จุได้

คือ 300 คนกับวันทั้งสองด้วย

ค่า money offered to God

การเข้าร่วมสถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้โดโจ 5,000 เยน (ช่วยได้ในการรับวันนั้น)

วิธีการสมัคร

เป็น (External link) การจอง < https://airrsv.net/naritasan/calendar > ที่หน้าเว็บ
※กำหนดวันและเวลาวันที่จัดงานการแข่งขัน copying of a sutra และช่วยสมัคร
วันหมดเขตมนการสมัคร: ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2024 ถึงวันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม

การเข้าร่วมที่บ้าน

ช่วยสมัครจากแบบฟอร์ม copying of a sutra ชุดการสมัคร สมัครได้ที่ที่แต่ละ goma พนักงานต้อนรับด้วย
copying of a sutra ชุดการสมัครแบบฟอร์ม < https://www.naritasan.or.jp/lecture/shakyoset/ > (External link)

การสอบถาม

สำนักงานการแข่งขัน Naritasan Shinshoji Temple copying of a sutra
0476-22-2111 ทีอีแอล (... 16 นาฬิกา 0 นาทีตอน 8 โมง 00 นาที)
https://www.naritasan.or.jp/ (External link)

เสน่ห์ของนาริตะ

Naritasan Shinshoji Temple

โปรแกรม & กำไรจุดเฮะอิซะนะริเดะนเคะอิเต็มที่ที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐาน!

Narita International Airport

สถานีรถไฟศูนย์กลางของญี่ปุ่นที่ 100,000 คนไปเยี่ยมชมทุกวันที่ไม่ใช่จุดการผ่านธรรมดาๆ

Naritasan Omotesando Street

Naritasan Shinshoji Temple โอะโมะเทะซะนโดะที่ยังคับคั่งไปด้วยผู้ไปสักการะอดีตด้วย

เทศกาล Narita shikisaisai

นะริทะจัดเทศกาลที่หลากหลายตลอดปี

ดูรายละเอียด