ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

นาริตะวันหยุดฤดูร้อน in

วันหยุดฤดูร้อนที่เพลิดเพลินที่นาริตะ

วันหยุดฤดูร้อนที่รอมานาน
ประสบการณ์ที่หลากหลายที่ลิ้มรสฤดูร้อนคงจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีอะไรทดแทนได้สำหรับเด็ก
หาความทรงจำที่อยากคงเหลือไว้ให้คุณเด็กบริเวณรอบๆ นาริตะดีไหม

 

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Plum Blossom Festival

วันเสาร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนมีนาคม

Narita Drum Festival

วันเสาร์ที่ 30 เดือนตุลาคมปีค.ศ. 2021 วันอาทิตย์วันที่ 31 : กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด