ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Festival for Praying for Air Safety in the New Year เดือนมกราคม

วันปีใหม่ปี 2017 จัด Festival for Praying for Air Safety in the New Year ที่จัดขึ้นประจำปีขึ้น
ได้รับการลิ้มรสประเพณีของวันปีใหม่ของความปลอดภัยของลูกค้าที่ใช้เครื่องบินและสนามบินและการส่งเสริมของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและญี่ปุ่นจากทุกท่าน และเป็นพิธีการที่ถูกครอบครองที่ Narita International Airport เพื่อการอยู่ร่วมกันและเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันของพื้นที่และสนามบินทุกปีวันปีใหม่

ข้อมูล Festival for Praying for Air Safety in the New Year รายละเอียดอันที่ 33