ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Plum Blossom Festival เดือนกุมภาพันธ์

" Plum Blossom Festival" ที่ประจำปีในฐานะเทศกาลที่แจ้งนะริทะการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิอย่างฉับไว
2,017 ปี จัดเทศกาลที่หลากหลายวันอาทิตย์วันเสาร์ ขณะที่อยู่ระหว่างเทศกาลต้นอุเมะระยะเวลาของวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ - วันที่ 5 เดือนมีนาคม

ข้อมูล Plum Blossom Festival รายละเอียด