ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Narita Drum Festival เดือนเมษายน

Narita Drum Festival อันที่ 29 ได้รับการจัด ขณะมีอากาศของ The air is full of spring มากวันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 15 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2017 วันที่ 16

กลุ่ม 56 ปรากฏขึ้น และความหมายโดยนัยและจังหวะดนตรีของกลองผลรวมที่ความคิดร้อนขึ้นๆลงๆ สั่นเขย่าวิญญาณ และประทับใจเรากับความกล้าหาญ
มีอากาศแจ่มใสสดชื่นมากใน Communist Party of Japan ทั้งสอง และการแสดงยอดเยี่ยมของผู้แสดงทำให้ลูกค้าหลงใหล และที่จัดงานขยายตัวขึ้นอย่างยิ่ง
Narita Drum Festival ที่ถูกให้หน้ายิ้มและเสียงเชียร์และการปรบมือแสดงความชื่นชม
แนะนำสภาพของเทศกาลกลองที่ลูกค้า 240,000 คนมาถึงภายใน 2 วัน

ข้อมูล Narita Drum Festival รายละเอียด