ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Sogo Reido Hydrangea Festival เดือนมิถุนายน

Hydrangea macrophylla ต้นไฮเดรนเยียของประมาณ 7,000 หุ้นเช่นต้นไฮเดรนเยียฮะคุโยะอุเป็นต้นถูกปลูกที่บริเวณที่กว้างออกไปทั่วด้านหลังอาคาร Sogo Reido Sanctuary โอะโมะโทะวิหารเช่นต้นไฮเดรนเยียที่มีมานาน
2,017 ปี จัดเทศกาลที่หลากหลายวันอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างระยะเวลา Sogo Reido Hydrangea Festival ของ - วันที่ 25 เดือนมิถุนายนวันที่ 4 เดือนมิถุนายน

625_8.jpg

สภาพของวันที่ 25 เดือนมิถุนายน

ข้อมูล Sogo Reido Hydrangea Festival รายละเอียด