ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Dedication Dance at the Great Pagoda of Peace Festival
วันเสาร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 2022

วันเสาร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 2022 จัด Dedication Dance at the Great Pagoda of Peace Festival การฉลอง becoming the chief priest ที่ 38
เช่นการบรรยายป้าของตำบล นาริตะโจอดีต 7 เมือง ทุกท่านของแต่ละกลุ่มภายในเมืองถวายการเต้นกับการอวยพรที่สันติภาพของโลกด้วยรูปร่างชุดยูกาตะเข้าชุด
ปีนี้ทำ และเพื่อการป้องกันการติดต่อแพร่กระจายทรงกลดไวรัสรุ่นใหม่ การเต้นทั้งหมดที่ Naritasan Omotesando Street กลายเป็นยกเลิกการจัดการย่อขนาดที่ข้างหน้าศาลาใหญ่นาริตะ Yamadai และข้างหน้าไดโตะสันติภาพ
ไม่ว่าอย่างไรก็ตามดูที่สภาพของวัน