ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Narita Gion Festival เดือนกรกฎาคม

แนะนำสภาพของ Narita Gion Festival วันอาทิตย์ - วันที่ 10 วันศุกร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2022
ปีค.ศ. 2022 ใช้มาตรการของการป้องกันการติดต่อแพร่กระจายของไวรัสทรงกลดรุ่นใหม่ และลดลง และจัดขนาด
เป็นเทศกาลเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี! ดูที่สภาพของ Narita Gion Festival ที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา!
ลูกค้าจำนวนมากมาตลอดระยะเวลา และขอบคุณอย่างมาก!

0707_3.jpg

Gion festival ภูเขานาริตะ

วันพฤหัสที่ 7 เดือนกรกฎาคม

 
 

ข้อมูล Narita Gion Festival รายละเอียด