ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Dedication Dance at the Great Pagoda of Peace Festival
วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 2023

วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 2023 จัดที่ระลึกครบรอบ 1250 ปีของ Great Teacher propagating Buddhism การเกิด Dedication Dance at the Great Pagoda of Peace Festival ที่ 39
ทุกท่านของแต่ละกลุ่มภายในเมืองเป็นรูปร่างชุดยูกาตะเข้าชุด และเช่นการบรรยายป้าของตำบล นาริตะโจอดีต 7 เมือง ถวายการเต้นกับการอวยพรที่สันติภาพของโลกที่ข้างหน้า Naritasan Omotesando Street ศาลาใหญ่นาริตะ Yamadai ไดโตะสันติภาพ
ดำเนินการการเต้นทั้งหมดที่ Naritasan Omotesando Street เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี และทุกท่านของขอบถนนให้การให้กำลังใจอย่างอบอุ่นปีนี้ด้วย

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามดูที่สภาพของวัน

Dedication Dance at the Great Pagoda of Peace Festival
http://www.nrtk.jp/enjoy/shikisaisai/daito-festival.html