ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

การแนะนำของแอปพลิเคชัน

นะริทะอำเภอ นะริทะการท่องเที่ยวข้อมูลแอปพลิเคชัน FEEL ที่เมืองท่องเที่ยวนานาชาติเสน่ห์ของนาริตะแน่นทางการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ตโฟน

อยากหาการท่องเที่ยวจุดอาหารใกล้ๆ ! อยากมีประสบการณ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม! อยากได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างการท่องเที่ยว! การค้นหาทันเวลา และได้ข้อมูลได้อย่างฉับไวกรณีเช่นนั้น

หน้าจอแอปพลิเคชัน TOP

< หน้าจอแอปพลิเคชัน TOP >

หน้าแอปพลิเคชันปลายสุด

< หน้าจอการดาวน์โหลดของคูปอง >

ฟังก์ชันหลัก

หน้าที่ค้นหาร้านค้า

ทำการค้นหาร้านค้าได้ตามที่ร้านอาหารภายในเมืองและที่พักหมวดหมู่เช่นข้อมูลที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐานเป็นต้น
ถ้าเปิด GPS ไว้ ดูรายการร้านค้าของบริเวณใกล้เคียงได้

การหามาได้คูปองคุ้มค่า

ได้คูปองคุ้มค่าที่ช่วยการท่องเที่ยวได้
ยืนยันจากหน้าคูปองรายการ ว่ามีคูปองแบบไหน

การเชื่อมต่อระบบไว-ไฟอัตโนมัติ

เชื่อมต่อระบบไว-ไฟของบริเวณใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันข่าวสาร PUSH การส่งซึ่งทันต่อเวลา

ทันเวลา และส่งข้อมูลที่ช่วยการท่องเที่ยวเช่นเทศกาลและข่าวสารข้อมูลภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน

หัวข้อการระวังเอาใจใส่

  • ถึงการใช้ของแอปพลิเคชันนี้เป็นฟรี แต่ใช้เวลาปริมาณการสื่อสารข้อมูลตอนการดาวน์โหลดและการใช้แอปพลิเคชันแบบแบ่งเป็นส่วนๆ
  • ใช้ข้อมูลด้านตำแหน่งของเครื่องปลายทาง
  • ไม่ให้กิริยาท่าทางที่เครื่องปลายทางแท็บเล็ต

สิ่งแวดล้อมกิริยาท่าทาง

เครื่องปลายทาง iOS ( iOS ver 9.0-10.0 )
เครื่องปลายทาง Android ( Android OS ver 4. 4.4-7.0 )
※อาจจะไม่ทำงานอย่างปกติภายใต้สิ่งแวดล้อมการแนะนำเพราะรุ่นและสิ่งแวดล้อมด้วย

ดาวน์โหลดกันเถอะเดี๋ยวนี้

apple

สายไฟ AppleQR

< สายไฟการดาวน์โหลดที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ iOS >

google

สายไฟ AndroidQR

< สายไฟการดาวน์โหลดที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Android >

 

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Eel Festival

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 30 เดือนสิงหาคม

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 18 เดือนเมษายน - วันที่ 19 ※กลายเป็นการเลื่อนกำหนด (กำหนดการยังไม่ได้กำหนด)

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด