ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

วันการต่ออายุ: วันที่ 9 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2019

เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรบริเวณรอบๆ ภูเขานะริทะเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2019 .3 พระจันทร์

บริเวณรอบๆ ภูเขานาริตะ กฎระเบียบจราจรจัดขึ้นดังต่อไปนี้วันเสาร์ Sundays and holidays ของเดือน.3 และวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์
ถึงรบกวนทุกท่านของการใช้ แต่ขอรถยนต์ เพื่อร่วมมือ

แสดง (External link) .3 พระจันทร์กฎระเบียบจราจรด้วยแผนที่ใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ FEEL นาริตะ

 • วันครบกำหนด:

เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2019
   วันเสาร์วันที่ 2 วันเสาร์วันที่ 9 วันอาทิตย์วันที่ 10 Monday (holiday) วันที่ 11 ,
 เป็นวันอาทิตย์ 24 วันวันเสาร์ 23 วันวันอาทิตย์ 17 วันวันเสาร์ 16 วัน

เดือนมีนาคมปีค.ศ. 2019
   วันเสาร์วันที่ 2 วันอาทิตย์วันที่ 3 วันเสาร์วันที่ 9 วันอาทิตย์วันที่ 10 ,
 เป็นวันอาทิตย์วันที่ 31 วันเสาร์วันที่ 30 วันอาทิตย์ 24 วันวันเสาร์ Thursday (holiday) 23 วัน 21 วันวันอาทิตย์ 17 วันวันเสาร์ 16 วัน

 • ส่วนและเวลา:
  JR Narita Station - Yakushido Hall 11 นาฬิกา - 14 นาฬิกา
  11 นาฬิกา - 16 นาฬิกาข้างหน้าประตูใหญ่วัดในศาสนาพุทธ Yakushido Hall - นาริตะ (มุมร้านอาหารหม้อไฟ)
 • นอกจากนั้นวันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ที่จัดสมาคมวันก่อนหน้าวันเริ่มฤดูใบไม้ผลิภูเขานาริตะขึ้น กฎระเบียบจราจรถูกทำดังต่อไปนี้ นอกจากนั้นขอความกรุณาผ่านตามคำสั่งของยามที่เกิดเหตุ เพราะเวลาข้อบังคับอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวัน
   วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 10 นาฬิกา - 18 นาฬิกา
  ข้างหน้าประตูใหญ่วัดในศาสนาพุทธ JR Narita Station - นาริตะ (มุมร้านอาหารหม้อไฟ)

 

 • คูปอง FEEL นาริตะ
 • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Colored Leaves Festival อันที่ 21

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 29

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2021 .18 วัน: กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด