ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรบริเวณรอบๆ ภูเขานะริทะเดือนมกราคมปีค.ศ. 2019

ช่วยระมัดระวังเกี่ยวกับการจราจรเพียงพอ เพราะนาริตะในช่วงปีใหม่เบียดเสียดท่ามมาก
กรุณาช่วยใช้องค์การขนส่งมวลชนหากเป็นไปได้ เพราะบริเวณภูเขานาริตะเนืองแน่นไปมากตลอดเดือนมกราคม

ภูเขานาริตะกฎระเบียบจราจรการไปวัดครั้งแรกของปีใหม่ (ข้อบังคับจำพวกที่หนึ่ง)
วันและเวลาข้อบังคับ
  1. ตั้งแต่ 21 นาฬิกาวันที่ 31 เดือนธันวาคมปีค.ศ. 2018 ถึง 19 นาฬิกาวันที่ 1 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2019
  2. ตั้งแต่ every day 9 นาฬิกา 30 นาทีตั้งแต่วันที่ 2 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 3 เดือนมกราคมถึง 18 นาฬิกา
รูปข้อบังคับ รูปกฎระเบียบจราจร ( PDF : 5,204 KB ) ของระยะเวลาตามที่ระบุด้านบน
 ภูเขานาริตะกฎระเบียบจราจรการไปวัดครั้งแรกของปีใหม่ (ข้อบังคับจำพวกที่สอง)

วันและเวลาข้อบังคับ

ตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 31 เดือนมกราคม

รูปข้อบังคับ รูปกฎระเบียบจราจร ( PDF : 3,595 KB ) ของระยะเวลาตามที่ระบุด้านบน

 
บริเวณภูเขานาริตะแผนที่ที่จอดรถ ( PDF : 790 KB )
※ช่วยยืนยันว่า การแนะนำของที่จอดรถจากนี่

※ช่วยระมัดระวัง เพราะถึงในบริเวณโดยรอบข้อบังคับ และใช้ที่จอดรถ (ชนิดเหรียญ) ก่อตั้งโดยเทศบาลที่ทอดยาวไปตาม Naritasan Omotesando Street ไม่ได้ตลอดระยะเวลากฎระเบียบจราจร

 

ที่หน้าการดาวน์โหลดของ Reader อะโดบี

กรณีที่ดูไฟล์ของ Portable Document Format Reader อะโดบีจำเป็น ช่วยดาวน์โหลดทางที่ไม่มี Reader อะโดบีฟรีจากคบไฟของธง

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Colored Leaves Festival อันที่ 21

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 29

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2021 .18 วัน: กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด