ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

นักวาดภาพประกอบ... ที่พรรณนาถึงการจัดแสดงงานภาพอุคิโยะเอะเอโดะสมัยเอโดะ - กำลังจัดที่ศูนย์ศิลปะอำเภอ นะริทะวัฒนธรรมอยู่

ที่ศูนย์ศิลปะอำเภอ นะริทะวัฒนธรรม นักวาดภาพประกอบ... ที่พรรณนาถึงการจัดแสดงงานภาพอุคิโยะเอะเอโดะสมัยเอโดะ - กำลังจัดอยู่
ภาพอุคิโยะเอะที่นักวาดภาพประกอบที่มีชีวิตอยู่ในสมัยเอโดะวาดได้รับการจัดแสดงไปตามหัวข้อเช่น exhibiting a Buddhist image การขอพรภูเขานาริตะและการจบจากสถาบัน picture of a kabuki actor และภาพอุคิโยะเอะภาพวาดทิวทัศน์ genre picture สิ่งของประวัติศาสตร์
ตอนนี้ภาพอุคิโยะเอะที่ถูกทิ้งไว้รู้เกี่ยวกับวิธีการของวัฒนธรรมในตอนนั้นที่ทัศนคติที่หลากหลายจนถึงการดำเนินชีวิตและตัณหาวิธีคิดของผู้คนมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นได้
ภาพอุคิโยะเอะจำนวนมากได้รับการจัดแสดง และดู และหมดไป ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทุกท่านมา 

1224_1.JPG 1224_2.JPG

วันครบกำหนด วันศุกร์ที่ 14 เดือนธันวาคมปีค.ศ. 2018 - วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2019 10 นาฬิกา - 17 นาฬิกา
※วันปิดทำการ: วันจันทร์ที่ 17 เดือนธันวาคม เป็นวันอังคารที่ 15 เดือนมกราคมวันจันทร์ 31 วันวันอาทิตย์ 30 วันวันเสาร์ 29 วันวันอังคาร 25 วัน
สถานที่ ศูนย์ศิลปะอำเภอ นะริทะวัฒนธรรมท้องฟ้าเมืองห้องแสดงผลงานศิลปะ - (External link)
ค่าเข้าชม ฟรี          
เนื้อหา

 

 

 

ที่หน้าการดาวน์โหลดของ Reader อะโดบี

กรณีที่ดูไฟล์ของ Portable Document Format Reader อะโดบีจำเป็น ช่วยดาวน์โหลดทางที่ไม่มี Reader อะโดบีฟรีจากคบไฟของธง

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Colored Leaves Festival อันที่ 21

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 29

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2021 .18 วัน: กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด