ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

เกี่ยวกับการเสนอไกด์อาสาที่ทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวคนต่างชาติในพื้นที่ย่านสนามบินนาริตะ

รวบรวมไกด์อาสา

วางแผนการท่องเที่ยวการเยือนญี่ปุ่นการส่งเสริมสนับสนุนหลังคราวหน้า และแนะนำเสน่ห์ของประเทศของเราให้นักท่องเที่ยวคนต่างชาติโดยใช้สนามบินนาริตะด้วยการประชุมการเยือนญี่ปุ่นการท่องเที่ยวการส่งเสริมสนับสนุนของนักท่องเที่ยวการแวะสนามบินของประเทศระหว่างทางเพื่อเปลี่ยนเครื่องรับสมัครไกด์อาสาที่ทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวคนต่างชาติในพื้นที่ย่านสนามบินนาริตะเพื่อวางแผนความเต็มพร้อมของมัคคุเทศก์มุ่งไปทางพาราลิมปิกโตเกียวโอลิมปิก
ช่วยยืนยันการเสนอ essential point PDF ถัดไปอย่างลงรายละเอียด

essential point ไกด์อาสาการเสนอใบสมัครที่ทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวสนามบินนาริตะคนต่างชาติปีค.ศ. 2018 pdf ( PDF : 126 KB )

ระยะเวลาการเสนอ

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2019 ถึงวันพฤหัสที่ 31 เดือนมกราคม

ที่อยู่ปลายทางใบสมัครและการอ้างอิง

〒760, ฮะนะซะคิเชียว, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 286-8585
inside of a section Narita City Office การท่องเที่ยวโปรโมชั่น
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับไกด์อาสาการเยือนญี่ปุ่นการท่องเที่ยวการส่งเสริมสนับสนุนการประชุมของนักท่องเที่ยวการแวะสนามบินของประเทศระหว่างทางเพื่อเปลี่ยนเครื่อง
หมายเลขโทรศัพท์: 0476-20-1540 (เวลาโต๊ะประชาสัมพันธ์: หลังวันที่ 4 เดือนมกราคมวันธรรมดาตั้งแต่ 8 นาฬิกา 30 นาทีถึง 17 นาฬิกา 15 นาที)
E-mail : kanpro@city.narita.chiba.jp

 

ที่หน้าการดาวน์โหลดของ Reader อะโดบี

กรณีที่ดูไฟล์ของ Portable Document Format Reader อะโดบีจำเป็น ช่วยดาวน์โหลดทางที่ไม่มี Reader อะโดบีฟรีจากคบไฟของธง

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Colored Leaves Festival อันที่ 21

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 29

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2021 .18 วัน: กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด